ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERC TranslAtWar  στο οποίο συμμετέχει η καθηγήτρια κ. Μαρία Παπαδήμα του ΤΓΓΦ προκηρύσσεται θέση υποψήφιου διδάκτορα με τετραετή υποτροφία με το ακόλουθο θέμα:

« Politiques éditoriales en matière de littérature traduite (maisons d’éditions, presse, revues littéraires et autres brochures publiées officiellement ou clandestinement) durant la 2ème Guerre mondiale en Grèce. »

Την συνεπίβλεψη της διδακτορικής διατριβής θα έχουν η καθηγήτρια κ. Christine Lombez (Université de Νantes) και η καθηγήτρια κ. Μαρία Παπαδήμα (ΕΚΠΑ)

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:

https://www.translatwar-erc.eu/

Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση:

 https://www.univ-nantes.fr/travailler-a-luniversite/offres-demploi-et-concours/lerc-translatwar-recrute-3-doctorants