ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

SHORT FORMS BEYOND BORDERS

Τετάρτη 10 Μαΐου 2023
SHORT FORMS BEYOND BORDERS

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος SHORT FORMS BEYOND BORDERS (Erasmus+) από τις 15 έως 19 Μαΐου 2023, η ομάδα του ΕΚΠΑ διοργανώνει επιμορφωτική συνάντηση που απευθύνεται στους διδάσκοντες, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, με θέμα: “Teaching, learning, training activity. Intensive programme for Higher Education learners”. Στη συνάντηση συμμετέχουν 23 εισηγητές με παρουσιάσεις και εργαστήρια.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης.