ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 641099 & 641076

Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα 641099 "Κριτική ανάλυση μεταφράσεων και θεωρητικές προσεγγίσεις" και 641076 "Μετάφραση και διαπολιτισμός", λόγω ασθένειας της διδάσκουσας