ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ!           

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τα προγράμματα των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών μας σπουδών και την ευρύτερη δραστηριότητα του Τμήματος.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: "Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης". Αριθ. Προκήρυξης: 1314008659/27-3-2014 (ΑΔΑ:7ΧΨ046ΨΖ2Ν-ΣΤΦ)

Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μετάφραση". Αριθ. Προκήρυξης:1314008663/27-3-14 (ΑΔΑ: 71ΑΨ46ΨΖ2Ν-Τ2Τ)

Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία". Αριθ. Προκήρυξης: 1314008662/27-3-14 (ΑΔΑ: 7Γ7146ΨΖ2Ν-ΗΡΤ)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ως άνω θέσεις λήγει στις 15-9-2014.

Πληροφορίες: 210-7277474, 210-7277451

Σημαντικοί Σύνδεσμοι