ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Επισημαίνεται ότι για να μπορούν οι φοιτητές να λάβουν μέρος στις
διαδικτυακές εξετάσεις θα πρέπει:
α) να έχουν ιδρυματικό λογαριασμό και
β) να έχουν κάνει εγγραφή στο eclass κάθε μαθήματος στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν