ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ Κ. ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERC TRANSLATWAR

ERC TransLatWar (https://www.translatwar-erc.eu/)

 

H καθηγήτρια κ. Μαρία Παπαδήμα με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και πράξη της Μετάφρασης» συμμετέχει εκ μέρους της Ελλάδας στο πενταετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του Horizon Europe (1/1/2023-31/12/27). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν διεθνείς εμπειρογνώμονες από τις ακόλουθες χώρες: Αυστρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Ουκρανία, Ρουμανία. Τον συντονισμό του προγράμματος έχει  η καθηγήτρια Christine Lombez και το πανεπιστήμιο  της Ναντ (Nantes Université).
Στόχος του προγράμματος είναι  η διερεύνηση της συμβολής των λογοτεχνικών μεταφράσεων ως μέσου διακίνησης ιδεών, ρευμάτων και ιδεολογιών στην κατανόηση της ευρωπαϊκής ιστορίας στα κρίσιμα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και η επίδραση της Ιστορίας, στις εξαιρετικές αυτές συνθήκες, στην
ιστορία και την πρακτική της μετάφρασης καθώς και στην πνευματική και πολιτισμική διαμόρφωση των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.