ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-23 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024