ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 64874

Η εξέταση του μαθήματος 64874 «Ιστ. Γαλλ. Πολ.20ου αι.: Τέχνη-Κοινωνία» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 και ώρες 14.00-16.00 στο αμφιθέατρο 426