ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (641092)

Όσοι φοιτητές ήταν εγγεγραμμένοι στο μάθημα αυτό κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημ. 2020-21 ή 2021-22 και βρίκονται σήμερα επί πτυχίω θα εξεταστούν προφορικά στο γραφείο της διδάσκουσας (908) στις 23 Ιανουαρίου στις 14:00.

κ. Μαρία Παπαδήμα