ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 641012, 64717, 64744

Η εξέταση των μαθημάτων 641012, 64717 και 64744 θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14.00-16.00 στο αμφιθέατρο 438