ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ «ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ»