Ελληνική αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Διοικητική Οργάνωση » Όργανα Διοίκησης

Σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Ν. 4485/2017, τα όργανα του Τμήματος είναι:

α) η Συνέλευση του Τμήματος,

β) το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:

  1. Γαλλικής Γλώσσας-Γλωσσολογίας
  2. Γαλλικής Λογοτεχνίας (λειτουργεί προς το παρόν άτυπα)
  3. Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού (λειτουργεί προς το παρόν άτυπα)
  4. Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας (λειτουργεί προς το παρόν άτυπα)

Σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Ν. 4485/2017, τα όργανα του Τομέα είναι:

α) η Γενική Συνέλευση και

β) ο Διευθυντής.

Όργανα Διοίκησης

Πρόεδρος

Μαρία Παπαδήμα


Αναπληρώτρια Προέδρου

Δεσποινα Προβατά

Γραμματέας

Άννα Δ. Πάστρα

Διευθύντρια Τομέα Γαλλικής Γλώσσας-Γλωσσολογίας

Αργυρώ Πρόσκολλη

Διευθύντρια Τομέα Γαλλικής Λογοτεχνίας

λειτουργεί προς το παρόν άτυπα

Διευθύντρια Τομέα Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού

λειτουργεί προς το παρόν άτυπα

Διευθύντρια Τομέα Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας

λειτουργεί προς το παρόν άτυπα