Ελληνική αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Διοικητική Οργάνωση » Γραμματεία

Γραμματεία Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

4ος όροφος, γραφείο 410

Προϊσταμένη: Πάστρα Ά., τηλ. 210 727 7474, ηλ. ταχ. apastra2[at]frl.uoa[dot]gr

Προσωπικό:

Αγγελόπουλος Η., τηλ. 210 727 7891, ηλ. ταχ. eaggel[at]frl.uoa[dot]gr

Ζήσης Δ., τηλ. 210 727 7451, ηλ. ταχ. dzisis[at]frl.uoa[dot]gr

Πραγιάννη Χ., τηλ. 210 727 7793, ηλ. ταχ. chprag[at]frl.uoa[dot]gr

Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές και το κοινό κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11.00-14.00.

Διαδικτυακός τόπος: www.frl.uoa.gr