Ελληνική αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Διοικητική Οργάνωση

Διοικητική οργάνωση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας


Η βασική λειτουργική ακαδημαϊκή μονάδα είναι το Τμήμα, το οποίο καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης και χορηγεί ενιαίο πτυχίο. Τμήματα τα οποία αντιστοιχούν σε συγγενείς επιστήμες συγκροτούν μια Σχολή. H Φιλοσοφική Σχολή, της οποίας προΐσταται ο Κοσμήτορας συγκροτείται από τα τμήματα:

  • Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας