Ελληνική αρχική σελίδα » Σπουδές » Οδηγίες έκδοσης κωδικών στο my-studies » Τρόπος παραλαβής συγγραμάτων

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΔΟΞΟΣ

Για να παραλάβετε τα συγγράμματα για τα μαθήματα που θα δηλώσετε στο κάθε εξάμηνο πρέπει να κάνετε δήλωση των συγγραμμάτων που επιθυμείτε να προμηθευτείτε, στον ιστότοπο eudoxus.gr (Φοιτητές)

Για να κάνετε τη δήλωση των συγγραμμάτων σ' αυτό το site θα χρησιμοποιήσετε τους ΙΔΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (υsername-password) που σας έχουν χορηγηθεί για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία http://my-studies.uoa.gr. Η δήλωση συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα γίνει ταυτόχρονα με τη δήλωση μαθημάτων. Δηλαδή οι φοιτητές θα μπουν

  • πρώτα στο my-studies.uoa.gr για να δηλώσουν τα μαθήματα και τα συγγράμματα που επιθυμούν και
  • αμέσως μετά στο eudoxus.gr για να ξαναδηλώσουν τα συννράμματα που ήδη έχουν επιλέξει με τη δήλωση των μαθημάτων τους, ώστε να μπορέσουν να τα παραλάβουν.

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις των μαθημάτων και των συγγραμμάτων (εφόσον οι πρωτοετείς φοιτητές εγγραφούν πρώτα ηλεκτρονικά στο δίκτυο), θα γίνουν σε ημερομηνία που θα ορισθεί με ανακοίνωση από την Γραμματεία του Τμήματος, γι' αυτό παρακαλείσθε να ενημερώνεστε τακτικά από τους Πίνακες Ανακοινώσεων της Γραμματείας καθώς και από τις Ανακοινώσεις για τους προπτυχιακούς φοιτητές που αναρτώνται στον ιστότοπο του Τμήματος (http://www.frl.uoa.gr)

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές θα πρέπει να κρατούν τους κωδικούς τους (username-password) γιατί (όπως τονίστηκε και πιο πάνω) θα τους είναι απαραίτητοι καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, και γιατί μόνο με αυτούς τους μοναδικούς για τον κάθε φοιτητή κωδικούς θα μπορούν να κάνουν αίτηση για πάσο, θα μπορούν να κάνουν τη δήλωση μαθημάτων στο κάθε εξάμηνο και να παραλαμβάνουν τα συγγράμματα για το κάθε μάθημα.