Ελληνική αρχική σελίδα » Σπουδές » Οδηγίες έκδοσης κωδικών στο my-studies » Τρόπος έκδοσης πάσο

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (πάσο)

 

Οι φοιτητές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για τη χορήγηση του πάσο από το διαδικτυακό τόπο academicid.minedu.gov.gr, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί με την έναρξη της λειτουργίας της υπηρεσίας.

Κατόπιν, και αφού εγκριθεί η αίτηση από την οικεία Γραμματεία, θα μπορεί ο φοιτητής να παραλαμβάνει το Δελτίο του από το συγκεκριμένο σημείο παράδοσης, το οποίο θα έχει επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησης του. Ως σημεία παράδοσης είναι προκαθορισμένα εμπορικά καταστήματα που έχουν προσδιοριστεί από τον ανάδοχο του έργου.

Το νέο δελτίο ειδικού εισιτηρίου (τύπου πιστωτικής κάρτας) θα πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, με ενσωματωμένη τη φωτογραφία του δικαιούχου, ειδικό ολόγραμμα ασφαλείας και τα στοιχεία του και με λατινικούς χαρακτήρες (για χρήση και στο εξωτερικό).

Για να κάνετε αίτηση για πάσο στο academicid.minedu.gov.gr θα χρησιμοποιήσετε τους ΙΔΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (username-password) που σας έχουν χορηγηθεί για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία my-studies.uoa.gr (βλ. οδηγίες για την απόκτηση κωδικών στο έγγραφο που δόθηκε από τη Γραμματεία και το site του Τμήματος)

Δεν δικαιούνται δελτίο ειδικού εισιτηρίου οι φοιτητές που έχουν υπερβεί το εικοστό ένατο (29) έτος της ηλικίας τους, την ημέρα υποβολής της αίτησης, ή έχουν εισαχθεί στην Ανώτατη Εκπαίδευση με κατατακτήριες εξετάσεις. Επιπλέον, η για οποιονδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής του δελτίου ειδικού εισιτηρίου, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

 

Σε κάθε περίπτωση θα λειτουργεί Γραφείο Αρωγής χρηστών για τους φοιτητές στον αριθμό 801-11-31400.

Για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα οι φοιτητές θα χρησιμοποιούν τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης (όνομα χρήστη και κωδικό) με αυτά της υπηρεσίας « Εύδοξος» (από όπου θα παραλαμβάνουν τα συγγράμματα τους).