Ελληνική αρχική σελίδα » Σπουδές » Διδακτορικές σπουδές » Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 (ΑΠΟ ΤΟ 2005 & ΕΠΕΙΤΑ)

 

Ερευνητικό πεδίο: Γαλλική Γλώσσα-Γλωσσολογία


Διδάκτορας:

Στυλιανός Γ. Μαρκαντωνάκης

Τίτλος διατριβής:

Les effets de l’intégration des TIC dans la formation en didactique des étudiants-futurs enseignants de FLE

Έτος Υποστήριξης:

2017

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Αργυρώ Πρόσκολλη (επιβλέπουσα), Μ.-Χ.  Αναστασιάδη, Μαρία Πατέλη

 

Διδάκτορας:

Παναγιώτης Κ. Αξαμπανόπουλος

Τίτλος διατριβής:

Η αναπαράσταση της γλωσσικής ποικιλότητας και η (ανα)παραγωγή της πρότυπης γλωσσικής ποικιλίας σε εγχειρίδια της γαλλικής ως ξένης γλώσσας

Έτος Υποστήριξης:

2017

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Ρέα Δελβερούδη (επιβλέπουσα), Γεώργιος Ανδρουλάκης, Αργύριος Αρχάκης

 

Διδάκτορας:

Παρασκευή Ν. Παπανικολάου

Τίτλος διατριβής:

Délimiter les contenus d’enseignement /apprentissage du FLS (français langue de spécialité) en formation d’esthéticien

Έτος Υποστήριξης:

2016

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Αργυρώ Πρόσκολλη (επιβλέπουσα), Μ.-Χ.  Αναστασιάδη, Αργυρώ Μουστάκη

 

Διδάκτορας:

Μαρίνα Γ. Βήχου

Τίτλος διατριβής:

La dimension interculturelle de l’enseignement du FLE au gymnase : l’identité européenne

Έτος Υποστήριξης:

2007

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Μ.-Χ.  Αναστασιάδη (επιβλέπουσα), Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου, Μ. Μπεζαϊτη-Παπαδάκη

 

 

Διδάκτορας:

Μαριάνθη-Ελισάβετ Α. Μάστορα     

Τίτλος διατριβής:

Η επίδραση της γαλλικής γλώσσας και του πολιτισμού της Γαλλίας στα εκπαιδευτήρια της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Έτος Υποστήριξης:

2006

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Α. Πρόσκολλη (επιβλέπουσα), Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου Δ. Παντελοδήμος 

 

Ερευνητικό πεδίο: Γαλλική Λογοτεχνία


Διδάκτορας:

Δέσποινα Γ. Κοσμοπούλου

Τίτλος διατριβής:

Τραγικό και παράλογο στο σύγχρονο γαλλικό θέατρο: οι επιδράσεις του Pirandello στο Jean Genet

Έτος Υποστήριξης:

2017

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Μαρίκα Θωμαδάκη (επιβλέπουσα), Γεράσιμος Ζώρας, Ιωάννα Παπασπυρίδου

 

Διδάκτορας:

Ζωή Π. Σαράφα

Τίτλος διατριβής:

Les traductions grecques des œuvres théâtrales de Paul Claudel

Έτος Υποστήριξης:

2016

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Ι. Κωνσταντουλάκη-Χάντζου (επιβλέπουσα), Ελ. Τατσοπούλου, Άννα Ταμπάκη

 

Διδάκτορας:

Ιωάννα Π. Θεοδωρακοπούλου

Τίτλος διατριβής:

Le discours de l’argent et ses effets stylistiques dans les  Rougon-Macquart d’Emile Zola

Έτος Υποστήριξης:

2016

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Φρ. Ταμπάκη-Ιωνά  (επιβλέπουσα), Μαρίκα Θωμαδάκη, Δ.-Κ. Ρομπολή

 

Διδάκτορας:

Μαρία Γ. Ψαρούδη

Τίτλος διατριβής:

Le théâtre de Jean Genet : du texte à la représentation

Έτος Υποστήριξης:

2016

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Μαρίκα Θωμαδάκη (επιβλέπουσα), Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου, Α. Σιβετίδου-Παπαϊωάννου

 

Διδάκτορας:

Μαρία-Χαρίκλεια Ν. Γαλάνη

Τίτλος διατριβής:

Οι σκηνικές ενδείξεις από το αρχαίο δράμα έως σήμερα

Έτος Υποστήριξης:

2015

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου (επιβλέπουσα), Μαρίκα Θωμαδάκη, Ζωή Σαμαρά

 

Διδάκτορας:

Αναστασία Σ. Μαντζουράτου

Τίτλος διατριβής:

Réflexions sur deux auteurs calvinistes français: Jean Calvin et Agrippa d’Aubigné

Έτος Υποστήριξης:

2015

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου (επιβλέπουσα), Ιφ. Μποτουροπούλου, Α. Αργυροπούλου-Σκουριώτη

 

Διδάκτορας:

Ανδρομάχη Ι. Μοντζολή

Τίτλος διατριβής:

Η Γαλλική κωμωδία και ο Μολιέρος. Το Σχολείο Γυναικών και η Τριλογία.

Έτος Υποστήριξης:

2015

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Μαρίκα Θωμαδάκη (επιβλέπουσα), Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου, Α. Αργυροπούλου-Σκουριώτη

 

Διδάκτορας:

Παρασκευή Γ. Κανάρη

Τίτλος διατριβής:

Écriture et imaginaire dans L’Herbe rouge de Boris Vian

Έτος Υποστήριξης:

2014

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Ι. Κωνσταντουλάκη-Χάντζου (επιβλέπουσα), Μ. Θωμαδάκη, Φρ. Ταμπάκη-Ιωνά 

 

Διδάκτορας:

Νεκτάριος-Γεώργιος Ι. Κωνσταντινίδης

Τίτλος διατριβής:

La Mort, discours théâtral dans la dramaturgie de Copi.

Έτος Υποστήριξης:

2014

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Μαρίκα Θωμαδάκη (επιβλέπουσα), Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου, Μ. Μαλκογιάννη

 

Διδάκτορας:

Αικατερίνη N. Βελώνη-Ζούνη 

Τίτλος διατριβής:

L’Autofiction avant la lettre chez Franz Hellens                              

Έτος Υποστήριξης:

2012

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Ι. Κωνσταντουλάκη-Χάντζου (επιβλέπουσα), Ελ. Τατσοπούλου, Φρ. Ταμπάκη-Ιωνά

 

Διδάκτορας:

Κωνσταντίνος Ι. Κωστογιαννόπουλος   

Τίτλος διατριβής:

Από το vaudeville στο Théâtre de Boulevard : πτυχές του έρωτα στο δραματικό λόγο του Sacha Guitry                                                                                                               

Έτος Υποστήριξης:

2012

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Μαρία Μαλκογιάννη (επιβλέπουσα), Μαρίκα Θωμαδάκη, Ι. Κωνσταντουλάκη-Χάντζου

 

Διδάκτορας:

Παναγιώτης Χ. Μακρής   

Τίτλος διατριβής:

La rêverie acquatique dans les textes de chansons modernes (1946-2011) des pays méditerranéens de l’Union européenne                                             

Έτος Υποστήριξης:

2011

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Φρ. Ταμπάκη-Ιωνά (επιβλέπουσα), Bernard Alavoine, Ελ. Τατσοπούλου

 

Διδάκτορας:

Τριανταφυλλιά Ν. Κασσέτα   

Τίτλος διατριβής:

Γαλλικός ρεαλισμός και νατουραλισμός και ελληνική πεζογραφία στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα: αφηγηματικές τεχνικές                        

Έτος Υποστήριξης:

2010

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Φρ. Ταμπάκη-Ιωνά (επιβλέπουσα), Π. Γούλα-Μητάκου, Ε.-Λ. Σταυροπούλου


Διδάκτορας:

Μαρία Γ. Μπαϊρακτάρη   

Τίτλος διατριβής:

Οι μεταφράσεις του Μαριβώ από τον Ανδρέα Στάϊκο και οι παραστάσεις τους στην Ελλάδα

Έτος Υποστήριξης:

2009

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Μαρίκα Θωμαδάκη (επιβλέπουσα), Π. Γούλα-Μητάκου, Μαρία Μαλκογιάννη


Διδάκτορας:

Μαρία Ι. Στασινοπούλου   

Τίτλος διατριβής:

Ο Μολιέρος στην Ελλάδα: σημειολογική προσέγγιση παραστάσεων των έργων του Μολιέρου από ελληνικούς θιάσους

Έτος Υποστήριξης:

2009

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Μαρίκα Θωμαδάκη (επιβλέπουσα), Α. Αργυροπούλου-Σκουριώτη, Ιωάννης Παπαδόπουλος


Διδάκτορας:

Ευτυχία Ε. Κωνσταντακοπούλου   

Τίτλος διατριβής:

L’œuvre poétique de Jacques Prévert face au monde moderne

Έτος Υποστήριξης:

2008

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου (επιβλέπουσα), Μαρία Μενεγάκη, Ιφιγένεια Μποτουροπύλου


Διδάκτορας:

Γεώργιος Κ. Μίχαλος   

Τίτλος διατριβής:

Ο αποκλεισμός του ατόμου μέσα από τα έργα του Ζαν-Πωλ Σαρτρ και του Γιούκιο Μισίμα

Έτος Υποστήριξης:

2008

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Μαρίκα Θωμαδάκη (επιβλέπουσα), Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου, Φρ. Ταμπάκη-Ιωνά


Διδάκτορας:

Μαρία-Φωτεινή Κ. Αναστασίου   

Τίτλος διατριβής:

Το θέατρο του Ζαν Κοκτώ και η αποδοχή του στην Ελλάδα

Έτος Υποστήριξης:

2005

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου (επιβλέπουσα), Δ. Προβατά, Μ. Μαλκογιάννη


Διδάκτορας:

Αντιγόνη Χ. Σαμίου

Τίτλος διατριβής:

L’image des Grecs à travers les récits de voyage en langue française de 1830  à 1860

Έτος Υποστήριξης:

2005

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Φρ. Ταμπάκη-Ιωνά (επιβλέπουσα), Ι. Κωνσταντουλάκη-Χάντζου, Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου


Διδάκτορας:

Ελένη Ι. Γκίνη

Τίτλος διατριβής:

Η εγγραφή του αντιπάλου στο δραματικό χώρο του Κολτές

Έτος Υποστήριξης:

2005

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Μαρίκα Θωμαδάκη (επιβλέπουσα), Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου, Φρ. Ταμπάκη-Ιωνά


Ερευνητικό πεδίο: Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού


Διδάκτορας:

Πολυξένη Δ. Μαρίνου

Τίτλος διατριβής:

Η Παρισινή Κομμούνα (1871) και η Ελλάδα

Έτος Υποστήριξης:

2014

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Ιφιγένεια Μποτουροπούλου (επιβλέπουσα), Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου, Δ. Προβατά

 

Διδάκτορας:

Αντωνία Ν. Φυρίγου 

Τίτλος διατριβής:

Antonin Proust et son voyage en Grèce                                                

Έτος Υποστήριξης:

2012

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Ιφιγένεια Μποτουροπούλου (επιβλέπουσα), Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου, Φρ. Ταμπάκη-Ιωνά

 

Διδάκτορας:

Μαρία Δ. Βιτώρου  

Τίτλος διατριβής:

Le rôle de la religion et du destin dans les tragédies de Jean de Rotrou                        

Έτος Υποστήριξης:

2010

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Α. Αργυροπούλου-Σκουριώτη (επιβλέπουσα), Μαρίκα Θωμαδάκη,  Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου

 

Διδάκτορας:

Μαρία Β. Γιουρούκου

Τίτλος διατριβής:

Πολιτισμικές πτυχές του καθημερινού βίου της Νάξου (1822-1827), το ανέκδοτο γαλλικό ημερολόγιο του υποπροξενείου της Δανίας                                        

Έτος Υποστήριξης:

2010

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Ιφιγένεια Μποτουροπούλου (επιβλέπουσα), Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου, Φρ. Ταμπάκη-Ιωνά

 

Διδάκτορας:

Δημήτριος Π. Νικολακόπουλος

Τίτλος διατριβής:

Relations entre la France, la Grèce et la Crète pendant l’insurrection crétoise de 1866-1869

Έτος Υποστήριξης:

2010

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Μαρία Μενεγάκη (επιβλέπουσα), Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου, Δημήτριος Παντελοδήμος

 

Διδάκτορας:

Μαρίνα Π. Παππά

Τίτλος διατριβής:

Le discours politique au XIXe siècle : le cas de Flora Tristan

Έτος Υποστήριξης:

2010

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου (επιβλέπουσα), Ευ. Γεωργιτσογιάννη, Ιωάννα Καρρά

 

Διδάκτορας:

Αικατερίνη Λ. Σταμάτη

Τίτλος διατριβής:

De la poésie à la peinture : Baudelaire-Monet, Gaugin, Van Gogh

Έτος Υποστήριξης:

2010

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου (επιβλέπουσα), Ιφ. Μποτουρουπούλου, Π. Γούλα-Μητάκου

 

Διδάκτορας:

Χριστίνα Κ. Τζαμαλή   

Τίτλος διατριβής:

Η εκπαίδευση στη Γαλλία και την Ελλάδα κατά τον 18ο αιώνα

Έτος Υποστήριξης:

2008

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου (επιβλέπουσα), Ελένη Σκούρα, Α. Αργυροπούλου-Σκουριώτη

 

Διδάκτορας:

Ουρανία Δ. Αυγουλέα     

Τίτλος διατριβής:

De l’image au texte. Réception et transposition des séries de tableaux impressionnistes dans l’œuvre littéraire de Fromentin, de Huysmans et de Marcel Proust.

Έτος Υποστήριξης:

2007

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου (επιβλέπουσα), Ιφ. Μποτουροπούλου, Φρ. Ταμπάκη-Ιωνά

 

Διδάκτορας:

Γεώργιος Κ. Γουγάκης     

Τίτλος διατριβής:

Τέχνες και γράμματα: «πρόσωπα» της Αντιγόνης στη μετεπαναστατική Γαλλία-πρώτο μισό 19ου αιώνα

Έτος Υποστήριξης:

2007

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Ιφιγένεια Μποτουροπούλου (επιβλέπουσα), Δημήτριος Παντελοδήμος, Άγγελος Δεληβοριάς

 

Διδάκτορας:

Νικόλαος Ι. Κανελλόπουλος     

Τίτλος διατριβής:

Η θέση της Γαλλικής Διπλωματίας στο Ανατολικό ζήτημα (1820-1832)

Έτος Υποστήριξης:

2007

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου (επιβλέπουσα), Νεοκλής Σαρρής, Ιφ. Μποτουροπούλου


Διδάκτορας:

Θωμαΐς-Ισμήνη A. Χαρίλα 

Τίτλος διατριβής:

Η στοιχειώδης εκπαίδευση στην Αγγλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα (1800-1870)

Έτος Υποστήριξης:

2006

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου (επιβλέπουσα), Α. Πρόσκολλη, Μ.-Χρ. Αναστασιάδη


Διδάκτορας:

Μαρία Β. Ντεκελέ

Τίτλος διατριβής:

Ο ελληνικός μύθος και η μυθοποίησή του στην Ανδρομάχη και στην Ιφιγένεια του Ρακίνα

Έτος Υποστήριξης:

2005

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Π.-Δ. Κουτσογιαννοπούλου (επιβλέπουσα), Μαρίκα Θωμαδάκη, Φρ. Ταμπάκη-Ιωνά


Διδάκτορας:

Μαρία Δ. Οικονόμου

Τίτλος διατριβής:

Η κίνηση των ιδεών στη Γαλλία και η απήχησή της σε Έλληνες καλλιτέχνες που έζησαν σ’αυτή τη χώρα κατά την περίοδο 1950-1970

Έτος Υποστήριξης:

2005

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Μαρία Μενεγάκη (επιβλέπουσα), Ιφιγένεια Μποτουροπούλου, Νικόλαος Ζίας