Ελληνική αρχική σελίδα » Προπτυχιακές σπουδές

  Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)

Για να κατεβάστε τον Οδηγό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) 2017-2018 του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, πατήστε εδώ.

 

Για να κατεβάστε τον Οδηγό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) 2016-2017 του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, πατήστε εδώ.

 

Για να κατεβάστε τον Οδηγό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) 2015-2016 του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, πατήστε εδώ.

 

Για να κατεβάστε τον Οδηγό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) 2014-2015 του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, πατήστε εδώ.

 

Για να κατεβάστε τον Οδηγό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) 2013-2014 του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, πατήστε εδώ.

 

Για να κατεβάστε τον Οδηγό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) 2012-2013 του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, πατήστε εδώ.


ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για να κατεβάστε τον Οδηγό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) 2008-2009 του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, πατήστε εδώ.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ