Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.03.2018

Μεταφορά μαθήματος 641018 (Γραπτός Λόγος ΙΙ)

κ. Φοράκης

Κατόπιν της απόφασης φοιτητικών παρατάξεων για κατάληψη του κτιρίου της Σχολής στις 29 και 30/3, το μάθημα Γραπτού Λόγου ΙΙ της Πέμπτης 29/3, 12.00-15.00 (groupe C), μεταφέρεται Τετάρτη 28/3 και ώρα 15.00-18.00 στο αμφιθέατρο 312.