Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.07.2017

Εξέταση μαθημάτων Σύνταξη (641067) & Πραγματολογία (64970 & 641022)

κ. Δελβερούδη

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η προφορική εξέταση του μαθήματος της Σύνταξης θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου

ώρα 9 π.μ έως 12, στην αίθουσα 827. Δεν χρειάζεται προεγγραφή.

Τελευταίο όριο προσέλευσης: 11 π.μ.

Η γραπτή εξέταση του μαθήματος της Πραγματολογίας θα πραγματοποιηθεί

την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.30 -13.30 π.μ., στο αμφιθέατρο 426.