Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.06.2018

Αναστολή λειτουργίας της βιβλιοθήκης του Τμήματος

Από 09-07-2018 έως 31-08-2018

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας δεν θα λειτουργεί για το κοινό από 09/07/2018 έως 31/08/2018. Επισημαίνεται η ανάγκη επιστροφής όλων των δανεισθέντων βιβλίων στην βιβλιοθήκη το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική ανακοίνωση της Κοσμητείας

http://www.deanphil.uoa.gr/fileadmin/deanphil.uoa.gr/uploads/documents/Anakoinosi-leitoyrgia_bibliothikon.pdf