Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

08.11.2018

Αναπλήρωση μαθημάτων για το (641037) Το ανθρωπιστικό κίνημα του Γαλλικού Διαφωτισμού (Groupe A)

κ. Τατσοπούλου

                                                                    Ζωγράφου 7 Νοεμβρίου 2018

 

(641037) Το ανθρωπιστικό κίνημα του Γαλλικού Διαφωτισμού (Groupe A)

Για το groupe A, θα γίνουν τα εξής μαθήματα αναπλήρωσης:

- τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, 9:00-12:00, αίθουσα 637 και 12:00-15:00, στην ίδια αίθουσα.

                                                                       Η διδάσκουσα

                                                                       Ελένη Τατσοπούλου