Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

08.11.2018

Ανακοίνωση για το μάθημα Νέες μορφές γραφής στην Ποίηση και το Μυθιστόρημα του 20ού και 21ου αιώνα (641093)

κ. Τατσοπούλου

                                                                     Ζωγράφου, 7 Νοεμβρίου 2018

 

Νέες μορφές γραφής στην Ποίηση και το Μυθιστόρημα του 20ού και 21ου αιώνα (641093)

 

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου το μάθημα 9:00-12:00 θα διεξαχθεί κανονικά και θα γίνει ένα μάθημα αναπλήρωσης την ίδια μέρα, 15:00-18:00, στο αμφ. 316.

                                                                        Η διδάσκουσα

                                                                        Ελένη Τατσοπούλου