Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.01.2018

Ανακοίνωση για το μάθημα 641016

Εξεταστική Ιανουαρίου 2018

Η εξέταση του μαθήματος 1016 Προφορικός Λόγος ΙΙ προφορική απόδοση
αυθεντικών κειμένων προφορικού λόγου, του παλαιού προγράμματος σπουδών,
για τους επί πτυχίω φοιτητές, ως προς το σκέλος Διορθωτική Φωνητική, θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, 14.00 - 16.00, στο αμφιθέατρο
432.

Η διδάσκουσα
Μ.Πατέλη