Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.01.2018

Ανακοίνωση για το μάθημα 641011 (Διορθωτική Φωνητική)

Εξεταστική Ιανουαρίου 2018

Η εξέταση του μαθήματος 1011 Προφορικός Λόγος Ι κατανόηση και παραγωγή
προφορικού λόγου, ως προς το σκέλος Διορθωτική Φωνητική θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, 11.30 - 13.30, στην αίθουσα 825.


Η διδάσκουσα
Μ.Πατέλη