Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.01.2018

Ανακοίνωση γα το μάθημα 64784 & 641027

Εξεταστική Ιανουαρίου 2018

Η εξέταση του μαθήματος 784 Η φωνητική της γαλλικής γλώσσας και του
μαθήματος 1027 Προφορικός Λόγος ΙΙΙ: προφορική παρουσίαση θέματος (exposé)
ως προς το σκέλος Διορθωτική Φωνητική, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25
Ιανουαρίου, 11.30 - 13.30, στο αμφιθέατρο 436.

Η διδάσκουσα
Μ.Πατέλη