Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.12.2017

Αναβολή μαθήματος Το Ανθρωπιστικό Κίνημα του Γαλλικού Διαφωτισμού (641037)

Εξαιτίας των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου
και της γενικής απεργίας που έχει ανακοινωθεί για την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου
τα μαθήματα του Γ' εξαμήνου Το Ανθρωπιστικό Κίνημα του Γαλλικού
Διαφωτισμού για το κλιμάκιο Α' θα πραγματοποιηθούν από κοινού με το
κλιμάκιο Β την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου ώρα
9-12 στο αμφιθέατρο 445.

Η διδάσκουσα Κατερίνα Στεφανάκη