Ελληνική αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές σπουδές » Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδών

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Ελληνογαλλικές Σπουδές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση (ΦΕΚ 1685/16-5-2017, τ. Β’) με τις εξής δύο (2) κατευθύνσεις:

1. -     Λογοτεχνία και πολιτισμός

2. -     Μετάφραση