Ελληνική αρχική σελίδα » Έργο Υποψηφίων προς Κρίση - Εξέλιξη » Αραβολογία: Κλασική λογοτεχνία και πολιτισμός

Αραβολογία: Κλασική λογοτεχνία και πολιτισμός

Κονδύλη-Μπασούκου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα

Διδακτορική διατριβή

 

 Έργο προς κρίση για την μετακίνησή της από το Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ημερίδες

Κριτικές Βιβλίων