Ελληνική αρχική σελίδα » Έργο Υποψηφίων προς Κρίση - Εξέλιξη

Έργο Υποψηφίων προς Κρίση - Εξέλιξη

  • Γαλλική Λογοτεχνία
  • Μετάφραση-Μεταφρασεολογία με έμφαση στη θεωρία της λογοτεχνικής μετάφρασης
  • Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού: Τέχνη και Κοινωνία
  • Μετάφραση
  • Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης
  • Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία
  • Αραβολογία: Κλασική λογοτεχνία και πολιτισμός