Ελληνική αρχική σελίδα » Εργαστήριο Πολυμέσων

 

Το Εργαστήριο πολυμέσων για την επεξεργασία λόγου και κειμένων του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες όλων των τομέων του Τμήματος, όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, προσφέροντας εξειδικευμένα μαθήματα σχετικά με τις ΤΠΕ στους Τομείς της Γαλλικής Λογοτεχνίας, του Γαλλικού Πολιτισμού, της Γλωσσολογίας, της Διδακτικής και της Μετάφρασης. Στους χώρους του εκτελούνται εργαστηριακές ασκήσεις, με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με τα εργαλεία που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Το εργαστήριο στεγάζεται στον 6ο και τον 7ο όροφο της Φιλοσοφικής σχολής, στις αίθουσες 643 και 725 αντίστοιχα. Η αίθουσα 643 είναι εξοπλισμένη με έναν διαδραστικό πίνακα και 21 θέσεις εργασίας και εξυπηρετεί τις διδακτικές ανάγκες του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, σε γνωστικά αντικείμενα που απαιτούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Επίσης, έχει εγκατασταθεί από τη μονάδα προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ ένας ειδικός Η/Υ ΑΜΕΑ, για την υποστήριξη μαθημάτων και εξεταστικής διαδικασίας φοιτητών με δυσκολίες όρασης. Η αίθουσα 725 είναι αίθουσα αυτομάθησης και είναι εξοπλισμένη με 8 θέσεις εργασίας για τους επισκέπτες και 2 θέσεις εργασίας για το προσωπικό.

Στελέχωση:

Διευθύντρια: επ. Καθηγήτρια Τζιάφα Ελένη ( eltzia[at]frl.uoa[dot]gr)

Τεχνική υποστήριξη: Θεόδωρος Θωμάς, μέλος ΕΤΕΠ (tthomas[at]frl.uoa[dot]gr).

Γραμματειακή υποστήριξη: Ειρήνη Συνοδινού, μέλος ΕΤΕΠ (renee_renou[at]frl.uoa[dot]gr).

 

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινές 9 πμ – 7 μμ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-727 7863

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: multimedialab[at]frl.uoa[dot]gr

Κανονισμός λειτουργίας αιθουσών.

Ωρολόγιο πρόγραμμα της αίθουσας 643.

Πεπραγμένα εργαστηρίου Ιανουάριος 2016- Ιούλιος 2017.

Πεπραγμένα εργαστηρίου Σεπτέμβριος 2017-Ιανουάριος 2019