Ελληνική αρχική σελίδα » Επιστημονική Δραστηριότητα » 2016-2017
  • Συνέδριο με τίτλο: «La culture dans l’enseignement du français langue étrangère: conceptions théoriques, programmes et manuels aux XIXe et XXe siècles»

               Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ

               Ο ιστοχώρος του συνεδρίου

  • 8ο Διεθνές συνέδριο αντιπαραβολικής γλωσσολογίας (ICLC8)

              Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ

  • Ημερίδα Δικτύου Αποφοίτων Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Réseau Diplômés 2017) με θέμα «Μαθητές Ρομά: προσεγγίζοντας τη σχολική πραγματικότητα»

          Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ