Ελληνική αρχική σελίδα » Επιστημονική Δραστηριότητα » 2016-2017
  • 3η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

             Για το πρόγραμμα της Ημερίδας πατήστε εδώ.
             Για τις περιλήψεις των ανακοινώσεων της Ημερίδας πατήστε εδώ.

  • 8ο Διεθνές συνέδριο αντιπαραβολικής γλωσσολογίας (ICLC8), 25-28 Μαΐου 2017

              Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ

  • Συνέδριο με τίτλο: «La culture dans l’enseignement du français langue étrangère: conceptions théoriques, programmes et manuels aux XIXe et XXe siècles», 11-13 Μαΐου 2017

               Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ

               Ο ιστοχώρος του συνεδρίου

  • Ημερίδα Δικτύου Αποφοίτων Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Réseau Diplômés 2017) με θέμα «Μαθητές Ρομά: προσεγγίζοντας τη σχολική πραγματικότητα», 30 Μαρτίου 2017

          Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ