Ελληνική αρχική σελίδα » Επιστημονική Δραστηριότητα » 2004-2007
 • Ημερίδα «Πρακτική άσκηση φοιτητών στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας», 22 Φεβρουαρίου 2007

    Για τα Πρακτικά της ημερίδας, πατήστε εδώ

 

 • Ημερίδα Pierre Corneille, 2 Δεκεμβρίου 2006

           Για το πρόγραμμα των εργασιών, πατήστε εδώ

 

 • Ημερίδα «Διδάσκοντας τη Γαλλική ως ξένη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο: μέθοδοι και πρακτικές», 21 Οκτωβρίου 2006

   Για τα Πρακτικά της ημερίδας, πατήστε εδώ

 

 • Ημερίδα «Αφιέρωμα στον φιλέλληνα Jacques Lacarrière», 1η Απριλίου 2006

          Για τα Πρακτικά της ημερίδας, πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μέρος 1ο

Μέρος 2ο

 

 •  Ημερίδα «Φόρος τιμής στον Paul Claudel», 16 Απριλίου 2005

    Για τα Πρακτικά της ημερίδας, πατήστε εδώ

 

 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Γαλλικής «Διδάσκοντας Γαλλικά στη σημερινή εποχή: διακυβεύματα και προοπτικές», 2-5 Δεκεμβρίου 2004

           Για τα Πρακτικά του συνεδρίου, πατήστε εδώ