Ελληνική αρχική σελίδα » Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ιλίσια

Θέση στο χάρτη

 

Γραμματεία Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:

4ος όροφος, γραφείο 410
Προϊσταμένη: Άννα Πάστρα, τηλ. 210-727 7474

Λοιπό προσωπικό: τηλ. 210-727 7423/7451/7793/ 7891

fax: 210-7277450

Η Γραμματεία  δέχεται το κοινό και τους φοιτητές κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11.00-14.00.

 

Γραφείο Προέδρου Τμήματος:

4ος όροφος, γραφείο 415, τηλ. 210-727 7457
Η Πρόεδρος, Καθηγήτρια κ. Μαρία Παπαδήμα, δέχεται τους φοιτητες και το κοινό κάθε Τρίτη 11:00-12:00 και Πέμπτη 12:00-13:00.


 Παρακολούθηση και ενημέρωση διαδικτυακού τόπου Τμήματος:

Αγγελόπουλος Η., Διοικητικό προσωπικό

Ζήσης Δ., Διοικητικό προσωπικό,

Ε. Τζιάφα, μέλος ΔΕΠ

Κ. Φοράκης, ΕΕΠ