Ελληνική αρχική σελίδα » Διάφορα Προγράμματα » Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS-ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS-ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Βάσει του Ν. 2083/92, που αναφέρεται στη διακίνηση των φοιτητών, το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχει ενεργήσει ώστε να μετέχει σε δεκα επτά (17) διαπανεπιστημιακά προγράμματα συνεργασίας (ΔΠΣ), που συνεπάγονται την ανταλλαγή κυρίως φοιτητών/τριών αλλά και διδασκόντων και γενικότερα τη συνεργασία στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Κοινότητα. Το κάθε πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής σε φοιτητές/τριες του Τμήματος μας για εξαμηνιαία ή ετήσια περίοδο. Οι φοιτητές/τριες θα επιλέξουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο πανεπιστήμιο που τους φιλοξενεί, ανάλογα με τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και, όταν επιστρέψουν, θα κατοχυρώσουν τη βαθμολογία που τους δόθηκε για κάθε μάθημα.
Προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα προγράμματα αυτά οι φοιτητές/τριες θα έχουν μια γενική ενημέρωση από τους αρμόδιους καθηγητές του Τμήματος σχετικά με τις επιστημονικές προοπτικές του κάθε προγράμματος και τις πρακτικές προϋποθέσεις της συμμετοχής τους. Επίσης θα γνωρίζουν ποια μαθήματα που προσφέ-ρονται στο ξένο πανεπιστήμιο αντιστοιχούν (ένα προς ένα ή κατά προσέγγιση) με τα μαθήματα που προσφέρονται στο δικό μας Τμήμα.
Οι οικονομικές ενισχύσεις που δίνονται στους φοιτητές δεν προορίζονται να καλύψουν όλα τα έξοδα διαβίωσης αλλά έχουν σκοπό να καλύψουν τις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται μια περίοδος σπουδών σε άλλη χώρα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS-SOCRATES

α/α

Συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο

Ιστότοπος

Υπεύθυνος

1

Université Michel de Montaigne-Bordeaux III (Γαλλία)

www.montaigne.u-bordeaux.fr

Μ.-Χ. Αναστασιάδη

2

Université de Haute Bretagne Rennes II (Γαλλία)

www.uhb.fr

Μ.-Χ. Αναστασιάδη

3

Universității „Dunărea de Jos” din Galați (Ρουμανία)

http://www.ugal.ro/

Μ. Αντωνίου

4

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (Γαλλία)

www.univ-avignon.fr/

Ε. Αποστόλου

5

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Γαλλία)

http://www.uvsq.fr/

Ε. Αποστόλου

6

Institut Catholique d’Études Supérieures (Γαλλία)

www.ices.fr

Γ. Βάρσος

7

Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) (Γαλλία)

www.inalco.fr

Γ. Βάρσος

8

Université d’Angers (Γαλλία)

www.univ-angers.fr

Μ. Βήχου

9

Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) (Γαλλία)

www.paris-sorbonne.fr

Ρ. Δελβερούδη

10

Universytet Wroclawski (Πολωνία)

www.uni.wroc.pl

Μ. Παπαδήμα

11

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (Ρουμανία)

www.usv.ro

Μ. Παπαδήμα

12

Université de Picardie Jules Verne (Γαλλία)

www.u-picardie.fr

Ι. Παπασπυρίδου

13

Université de Cergy-Pontoise (Γαλλία)

www.u-cergy.fr

Δ. Προβατά

14

Université Charles de Gaulle Lille III (Γαλλία)

www.univ-lille3.fr

Δ. Προβατά

15

Galatasaray Üniversitesi (Τουρκία)

http://gsu.edu.tr/

 

Δ. Προβατά

16

Vrije Universiteit Brussel (Βέλγιο)

www.vub.ac.be

Α. Πρόσκολλη

17

Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III) (Γαλλία)

www.univ-paris3.fr

Α. Πρόσκολλη

18

Universite Jean-Monnet Saint-Etienne

www.univ-st-etienne.fr

Ε. Τατσοπούλου