Ελληνική αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV_Vihou

Μαρίνα Βήχου

Θέση  στο Ίδρυμα

Λέκτορας

Προπτυχιακοί  τίτλοι σπουδών

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Le malentendu interculturel comportemental (MIC): un outil pour relativiser sa propre culture et s’ouvrir à l’Autre»

Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «La dimension interculturelle de l’enseignement du FLE au Gymnase grec : l’identité européenne»

Τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος-

-Διδακτική των γλωσσών και των πολιτισμών

-Εκπαίδευση Ενηλίκων και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

-Η διαμεσολάβηση στην εκπαίδευση

-Ελληνογαλλικές σχέσεις στο Λαύριο κατά τον 19ο αιώνα

Αριθμός διδακτορικών που έχετε επιβλέψει

Μέλος επιτροπής επίβλεψης 6 διδακτορικών διατριβών

Γνώσεις στη χρήση νέων τεχνολογιών

 

Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

 

Σύνολο  δημοσιεύσεων (αριθμός)

10

Σύνολο  αναφορών (αριθμός)

 

Μονογραφίες

 1

Πέντε σημαντικότερες αναφορές

 

Εθνικές και Διεθνείς διακρίσεις (οργάνωση συνεδρίων, μέλος οργανισμών κλπ.)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις

Μονογραφία

Δεκέμβριος 2013, Το ξεχασμένο φυλλάδιο του Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή για το ζήτημα του Λαυρίου, εκδ. Ασίνη, Αθήνα, ISBN:978-618-80872-0-0.

Διδακτικό Υλικό

2008, Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (CD-rom) για τη Θεματική Ενότητα ΓΑΛ50-Σχεδιασμός μαθημάτων και αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας του Προγράμματος Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης Καθηγητών Γαλλικής γλώσσας, (με Σοφία Λάχλου) ISBN:978-960-538-860-7 http://edy.eap.gr/dspace/handle/eap/326

13 -15 décembre 2013, Athènes, Colloque International, Médiation et réception dans l’espace culturel franco-hellénique «La médiation lors d'une expérience de tutorat entre étudiants du premier et du deuxième cycle du Département de Langue et Littérature Françaises de l'Université Nationale et Capodistrienne d'Athènes ».     Marina Vihou, Sofia Tsioli, Ilias-Vasileios Papaioannou.

8-10 Νοεμβρίου 2013, Αθήνα, lnternational Conference in Open & Distance Learning     Methodologies (επιμ. Α. Λιοναράκης) «Οι διαδικασίες εκπόνησης και επίβλεψης Διπλωματικών Εργασιών ως πρακτικές διαμεσολάβησης. Η περίπτωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας του ΕΑΠ». Μαρίνα Βήχου, Σοφία Τσιώλη, Ηλίας-Βασίλειος Παπαϊωάννου.(Τ.4 σ. 157-168) http://icodl.openet.gr/index.php/icodl/2013/paper/view/272/118

2007 4ο Διεθνές συνέδριο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Μία εμπειρία εξέτασης με ανοιχτά βιβλία: θεωρητικές αρχές, στάσεις φοιτητών και διδασκόντων, αποτίμηση, με Γ.Ανδρουλάκη και Σ.Λάχλου.

2007 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας, Propositions d’activités et de tâches actionnelles en classe de FLE, μεΕ.Κουμουρά.

2006 Περιοδικό “Contact+” Νο 34, Νεοελληνική Λογοτεχνία και Γαλλική Γλώσσα: Μια διαθεματική συνάντηση στη Β΄Γυμνασίου, με Σ.Χρηματοπούλου

2005 1ο  Διεθνές Συνέδριο Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών,  Η λεξιλογική ικανότητα των φοιτητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, με Α.Πρόσκολλη.

2005 3ο Διεθνές Συνέδριο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Από το σχεδιασμό ως την αξιολόγηση μίας Ομαδικής Συμβουλευτικής Συνάντησης : η περίπτωση της Θεματικής Ενότητας ΓΑΛ 50 του ΕΑΠ, με Γ.Ανδρουλάκη, Ε.Αποστόλου και Σ.Λάχλου.