Ελληνική αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV_Varsos

Βάρσος Γιώργος

Θέση  στο Ίδρυμα

Επίκουρος Καθηγητής

Προπτυχιακοί  τίτλοι σπουδών

Πτυχίο τμήματος Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 1977.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

D.E.A. Analyse comparative des systémes politiques, Paris I, 1978.

D.E.A Sociologie politique, E.H.E.S.S., 1978.

Maîtrise-es-Arts (Μ.Α.) en Littérature Comparée, Université de Montréal, Ιούλιος 1992.

Doctorat-ès-Lettres en Littérature Comparée, Université de Genève, Ιούλιος 2002.

Τίτλος διατριβής:
The Persistence of the Homeric Question [Ηεπιμονήτουομηρικούζητήματος].

Τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος

Θεωρία της λογοτεχνίας, νεώτερη ποίηση, λογοτεχνική μετάφραση, ομηρικές μεταφράσεις σε νεώτερες ευρωπαϊκές γλώσσες και, γενικότερα, μετάφραση παλαιών κειμένων, διδακτική της λογοτεχνίας.

Αριθμός διδακτορικών που έχετε επιβλέψει

-

Γνώσεις στη χρήση νέων τεχνολογιών

Βασικά προγράμματα Office και λοιπά στοιχειώδη.

Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Καποδίστριας με αντικείμενο: Μεταφράσεις παλαιών ελληνικών κειμένων σε νεότερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Σύνολο  δημοσιεύσεων (αριθμός)

 

Σύνολο  αναφορών (αριθμός)

 

Μονογραφίες

 

Πέντε σημαντικότερες αναφορές

 

Εθνικές και Διεθνείς διακρίσεις (οργάνωση συνεδρίων, μέλος οργανισμών κλπ.)

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

 

Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις

α) Άρθρα ή ανακοινώσεις σε περιοδικά, τόμους, συνέδρια:

«Η έννοια της πολιτισμικής μνήμης και το παράδειγμα της λογοτεχνικής μετάφρασης παλαιών κειμένων», ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο με τίτλο Γραφές της μνήμης: Σύγκριση, αναπαράσταση, θεωρία που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Γενική και Συγκριτικής Γραμματολογίας, στην Αθήνα, 27-30 Νοεμβρίου 2008 [προβλέπεται δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου].

“The Disappearing Medium: Remarks on Language in Translation”στο: Disparaître, στο Intermédialités, 10, Centre de Recherche sur l’Ιntermédialité de l’Université de Montréal, Montréal 2008, σσ. 165-179. βλ. http://cri.histart.umontreal.ca/ cri/fr/ intermedialites

“The Resistance to Teaching”, ArtsandHumanitiesinHigherEducation, vol. 7, n. 1., SAGE Publications, London 2008, σσ. 29-47. βλ. http://ahh.sagepub.com/content/vol7/issue1/

«Περιπλοκές της λογοτεχνικής μετάφρασης», ανακοίνωση στην ημερίδα με θέμα Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική της μετάφρασης στον ελληνόφωνο χώρο, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 10 Μαρτίου 2007 [υπό έκδοσιν]

“On Literature as a Teachable Object of Academic Knowledge”, ανακοίνωση στο International Conference on Literary Studies in Open and Distance Learning, Ιεράπετρα Κρήτης, 7-9 Απριλίου 2006. βλ. http://www.openlit.gr/proceedings/Varsos_George.pdf

«Περί εικόνας και μορφής: ερωτήματα που επιμένουν στο έργο του Βάλτερ Μπένγιαμιν», στο: Γεράσιμος Κουζέλης και Παντελής Μπασάκος(επιμ.), Φως, Εικόνα, Πραγματικότητα, στα Τοπικά, ια’, εκδ. Νήσος (Εταιρεία μελέτης των επιστημών του ανθρώπου), Αθήνα 2006, σσ. 181-194.

«Το μεταφραστικό εγχείρημα και τα σημάδια του στο κείμενο», στο: Η γλώσσα της λογοτεχνίας και η γλώσσα της μετάφρασης, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 103-115.

β) Δοκίμια::

«Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση» στο: Ουόλτερ Πέιτερ, Μάριος ο Επικουρειος: τα αισθήματα και οι ιδέες του, Πατάκης: Ναυτίλος, Αθήνα 2005, σσ. 11-45.

«Σημείωμα του μεταφραστή» στο: Εζρα Πάουντ, Σπουδή των Κάντο Ι-ΧΧΧ, Πατάκης: Ναυτίλος, Αθήνα 1999, σσ. 69-86.

γ) Διεύθυνση έκδοσης και εισαγωγή συλλογικού τόμου:

Georges Varsos & Valeria Wagner (dir.), Disparaître, περιοδικόIntermédialités, 10, Centre de Recherche sur l’Ιntermédialité de l’Université de Montréal, Montréal 2008. βλ. http://cri.histart.umontreal.ca/ cri/fr/ intermedialites

δ) Διδακτικό εγχειρίδιο:

Ιστορία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, τόμος Α (Από τον 6ο έως τις αρχές του 18ου αιώνα) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2009 (δεύτερη έκδοση, αναθεωρημένη και συμπληρωμένη).

 

ε) Διδακτορική διατριβή:

Η διατριβή με τίτλο ThePersistenceoftheHomericQuestionβρίσκεται δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2002/VarsosG/meta.html

στ) Μεταφράσεις και σχολιασμοί (επιλογή):

Ουόλτερ Πέιτερ, Μάριος ο επικούρειος: τα αισθήματα και οι ιδέες του (Marius the Epicurian: His Sensations and Ideas), Πατάκης: Ναυτίλος, Αθήνα, 2005.

Εζρα Πάουντ, Σπουδή των Κάντο Ι-ΧΧΧ (ADraftofXXXCantos), εισαγωγή Τ. Καγιαλή, Πατάκης: Ναυτίλος, Αθήνα 1999.

Φρ. Τζαίημσον, Η πολιτισμική λογική του ύστερου καπιταλισμού (TheCulturalLogicofLateCapitalism), εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1999.

Aloysius Bertrand, GasparddelaΝuit[επιμέλεια συλλογικής μετάφρασης του έργου εργαστηρίου στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό έκδοσιν].