Ελληνική αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV_proskolli

Πρόσκολλη Αργυρώ

Θέση  στο Ίδρυμα

Καθηγήτρια

Προπτυχιακοί  τίτλοι σπουδών

Πτυχίο του Γαλλικού Τμήματος του Ι.Ξ.Γ.Φ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πτυχίο Σύγχρονης Λογοτεχνίας (Maîtrise en Lettres Modernes) του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Sorbonne-Paris VI)

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

Μεταπτυχιακό Κοινωνιολογίας/Εθνολογίας του Πανεπιστημίου της Provence (Aix- Marseille I)

Μεταπτυχιακό στην Πειραματική και Εφαρμοσμένη Φωνητική (Διδακτική των Γλωσσών) του Πανεπιστημίου της Provence (Aix-Marseille I)

Διδακτορικό στα Γράμματα και τις Επιστήμες του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου της Provence (Aix-Marseille I)

Τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία των γλωσσών

Γλωσσική/ές πολιτική/ές

Σχεδιασμός διδασκαλίας/ Προγραμμάτων Σπουδών

Σχεδιασμός μαθησιακού υλικού

Αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων

Κατάκτηση/εκμάθηση των γλωσσών

Στρατηγικές μάθησης

ΤΠΕ και διδασκαλία/εκμάθηση γλωσσών

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αριθμός διδακτορικών που έχετε επιβλέψει

2

Γνώσεις στη χρήση νέων τεχνολογιών

Επιμόρφωση στις ΝΤ:

- 2001 : Μηνιαία επιμόρφωση στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου της Franche-Comté (Besançon) σε θέματα χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας (Multimédia et Formation).

- 2009 : Σεμινάρια του projet SAEL 2007 - 2009 (Sites d'accompagnement pour les enseignants de langues) στο C.I.E.P.

Επιστημονική/επαγγελματική ενασχόληση

Χρήση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης (wiziq.com) για πραγματοποίηση κλιμακίου τηλεκ-παίδευσης στα μαθήματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας/Διδακτικής του Τμήματος.

Χρήση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας δημιουργίας και διαχείρισης ιστοτόπων wiki (wiki farms) για τη δημιουργία wiki Διδακτικής των γλωσσών.

Διδασκαλία μαθημάτων αξιοποίησης/ ένταξης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας-πολιτισμού:
- Παιδαγωγική χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην ξενόγλωσση τάξη
- Αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο σχεδιασμό μαθησιακού υλικού για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

o Καλή χρήση λογισμικών:
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Microsoft Power point
- Hot potatoes
- Netquiz Pro
- Mots entrecroises
- Questy

o Βασική χρήση λογισμικών:
- Photoshop
- Macromedia Dreamweaver
- JClic-author
- Flash
- Usina Quiz

Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Απρ. 1996, Povoa de Varzim (Πορτογαλία): Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (Π.Ε.Σ.) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καθηγητών Ζωντανών Γλωσσών (LINGUA n° 95-03/1893/F-IB)

Ιαν. 1997 - Μάρτ. 1998, Αθήνα, ΚΕΕ: Έρευνα Producing Student Achievement Indicators on a Regular Basis του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα

Απρ. 1999, Luxembourg: Πρόγραμμα SOCRATES/ARION Η Διδασκαλία των γλωσσών στο Λουξεμβούργο.

Μάιος 1999 - Φεβρ. 2000, Αθήνα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Πρόγραμμα Σπουδών για διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στο Ενιαίο Λύκειο.

Ιούλ. 2000, Graz (Αυστρία), Ευρωπαϊκό Κέντρο Ζωντανών Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης: «Διδασκαλία και εκμάθηση των ξένων γλωσσών στο πλαίσιο των αδελφοποιήσεων μεταξύ πόλεων» (6/2000/DGIV/EDU/GRAZ)

Νοέμβ. 2000 - Μάρτ. 2001, Αθήνα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Portfolio Γλωσσών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Φεβρ. 2002, Odense (Δανία), Center for educational Services (Amtscentret for Undervisning) του County of Bunem: Πρόγραμμα ευρωπαϊκής συνεργασίας για την πρόταση TELLS (Teacher Education Language Learning Strategies. A Network on Language

Learning Strategies) στο πλαίσιο του προγράμματος Socrates/Comenius 3 Networks (Project 100080-CP-1-2002-1-DK- COMENIUS-C3PP).

Σεπτ. 2003 - Μάιος 2004, Πρόγραμμα LINGUA EU+i (European Awareness and Intercomprehension) (Project 110023-CP-1- 2003-1-PT-LINGUA-L1).

Σεπτ. 2003 - Ιούν. 2005, Αθήνα, ΕΚΠΑ: Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Παν/μίου Αθηνών.

22-25 Σεπτ. 2005, Avila, Ισπανία, Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Lingua «Content and language integrated learning. Teacher training on CLIL, and innovative approaches to foreign language learning and teaching».

2002 - 2005, Αθήνα, Υπ.Ε.Π.Θ.: Σχεδιασμός των εξετάσεων για την Πιστοποίηση της γνώσης ξένων γλωσσών.

Οκτ. 2005 - Οκτ. 2008, Μέλος της Συντονιστικής         Επιτροπής         του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ατομικές έρευνες στο πλαίσιο συμμετοχής σε Επιστημονικά Συνέδρια

Αξιολόγηση προγραμμάτων

Απρ. 2001, Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission, Directorate - General for Education and Culture Vocational training Language policy): Αξιολόγηση προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 2001.

Μαρτ. - Απριλ. 2002 και 2003, Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission, Directorate-General for Education and Culture - Education - School education: Socrates, Comenius) : Αξιολόγηση προτάσεων ευρωπαϊκής συνεργασίας για το πρόγραμμα SOCRATES - Comenius 2.

Μάιος 2006, Αθήνα, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης « Visions d'Europe 2006» της Alliance Francaise de Paris.

Δεκ. 2006, Αθήνα, Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης «Innovation Pedagogique!» του επιστημονικού Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας - Π.Ε. , σε συνεργασία με τη Γενική Αντιπροσωπεία για τη Γαλλική Γλώσσα και τις Γλώσσες της Γαλλίας (DGLFLF) και την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα.

 

Σύνολο  δημοσιεύσεων (αριθμός)

70 εκ των οποίων:

 1. 7 Βιβλία-Συγγράμμαχα
 2. 2 Μεταφράσεις
 3. 2 Επιμέλειες Πρακτικών Συνεδρίων
 4. 49 Εργασίες σε έντυπη μορφή
 5. 4 Εργασίες σε ηλεκτρονική μορφή και σε CD-ROM
 6. 6 Εργασίες σε ηλεκτρονική μορφή στο Διαδίκτυο

Σύνολο  αναφορών (αριθμός)

 

Μονογραφίες

 

Πέντε σημαντικότερες αναφορές

 

Εθνικές και Διεθνείς διακρίσεις (οργάνωση συνεδρίων, μέλος οργανισμών κλπ.)

Διάκριση Palmes Académiques του
Γαλλικού Κράτους

Οργάνωση Συνεδρίων

 1. Ιαν.- Μάιος 1999, ΣΕΛΜΕ Αθήνας : Οργάνωση Σεμιναρίων και Παιδαγωγικών Συναντήσεων των Καθηγητών γαλλικής γλώσσας Β'/θμιας εκπαίδευσης περιοχής Α' Αθήνας.
 2. Μάρτιος 2001, Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Σεμιναρίου Επι­μόρφωσης Επιμορφωτών Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα, φορείς διάδοσης της ευρω­παϊκής ιδέας στη διδακτική πράξη της ΑΤΕΕ (Association for Teacher Education in Europe)-(ευρ. πρόγραμμα DEUDITE BE-016).
 3. Απρίλιος 2001, Πανεπιστήμιο Αθηνών & Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών : Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συμποσίου Mediation des savoirs et des cultures. Quelles perspectives pour les Nouvelles Technologies?, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιο Charles-de-Gaulle Lille 3 και Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.
 4. Νοέμβ. 2001, Ινστιτούτο Goethe: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Καθηγητών Ξένων Γλωσσών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
 5. Δεκ. 2004, Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Γαλλικής Enseigner le français à l'heure actuelle : enjeux et perspectives.
 6. Οκτ. 2006, Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας του Τμήματος Γαλλικής γλώσσας και Φιλολογίας Enseigner le F.L.E. a l'école primaire: Méthodes et Pratiques.
 7. Δεκ. 2006, College Saint Paul: Μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής της Διημερίδας Επιμόρφωσης σε θέματα διδακτικού σχεδιασμού Planifier l'enseignement/apprentissage du fle, Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Π.Ε.
 8. Μαρτ. 2006, Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνέδριου Οι Ξένες Γλώσσες στη Δημόσια Υποχρεωτική Εκπαίδευση: Δεδομένα και Προοπτικές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ.
 9. Νοεμ. - Δεκ. 2007: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Enseignement du francais et TIC pour une prise de conscience (inter)culturelle, Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. & Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 10. Ιούν. 2009, Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου La place de la litterature dans I'enseignement du FLE.

Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας σε

 1. Ευρωπαϊκό Κέντρο Ζωντανών γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης
 2. Ευρωπαϊκή Επιτροπή : Direction generale Education & Culture (projets Socrates).

Μέλος Επιστημονικών Συλλόγων/Ενώσεων

 1. ASDIFLE (Association de Didactique du FLE)
 2. ΑSL (Association des Sciences du Langage)
 3. Ελληνική Εταιρεία Εφαρμoσμένης Γλωσσoλoγίας
 4. APF (Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε.)

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

 

Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις

I. Βιβλία - Συγγράμματα - Μονογραφίες

 1. Proscolli A., 1998, Les interactions entre enseignants, lycéens et parents d'élèves, déterminées par le système d’évaluation dans les lycées grecs, Villeneuve d'Ascq, Septentrion Presses Universitaires, 1020 σελ.
 2. Proscolli A., 1999, Programmes d'enseignement et paramètres d'apprentissage des langues étrangères, για τη Θεματική Ενότητα «Σχεδιασμός Μαθημάτων και Αναλυτικών Προγραμμάτων για τη Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Αθήνα, ΕΑΠ, 257 σελ.
 3. Proscolli A., 1999, Différencier les composantes du cours de FLE pour optimiser l'apprentissage, για τη Θεματική Ενότητα «Σχεδιασμός Μαθημάτων και Αναλυτικών Προγραμμάτων για τη Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Αθήνα, ΕΑΠ, 293 σελ.
 4. Πρόσκολλη Α., Μουτζούρη-Μανούσου Ειρ., 2005, Τα Μονοπάτια της Μάθησης. Εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη, Αθήνα, Εκδ. Πατάκη, 325 σελ.
 5. Proscolli A., Markantonakis St., 2008, Former les etudiants-futurs enseignants de F.L.E. a l'exploitation didactique des TIC en classe de langue, Athenes : Université d'Athènes, 70 σελ.
 6. Proscolli A., 2009, Developpement cognitif et langagier et Acquisition/Apprentissage des langues, in Kalouri O., Proscolli A., Les Théories du Développement socio-cognitif et psycholinguistique de l'enfant, για τη Θεματική Ενότητα « Enseigner le français a l'école primaire » του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Αθήνα, ΕΑΠ, 300 σελ.
 7. Πρόσκολλη Α., Δεκ. 1997, Αξιολόγηση των μαθητών της Α' τάξης Λυκείου στο μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας, Αθήνα, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας του ΥΠΕΠΘ, 40 σελ.

I. 1 Επιμέλεια

 • Proscolli A., 2002, Mediation des Savoirs et des Cultures. Quelles perspective pour les nouvelles technologies? (Οι Νέες Τεχνολογίες, Διεπικοινωνιακοί Φορε Γνώσεων και Πολιτισμών: Προοπτικές), Πρακτικά του φερώνυμου Διεθνού Συμποσίου, Αθήνα, ΕΚΠΑ, 259 σελ.
 • Proscolli A., Forakis K., 2007, Enseigner le francais langue etrangere a l'ecol primaire : methodes et pratiques, Πρακτικά της φερώνυμης ημερίδας, Αθήνα ΕΚΠΑ, Ιούνιος 210 σελ.

II. Μεταφράσεις

 • VERGINA - Le Grand Tumulus (ΒΕΡΓΙΝΑ - Η Μεγάλη Τούμπα), 1996, Θεσσαλονίκη (Μετάφραση στη γαλλική tou Αρχαιoλoγικoύ Oδηγoύ tou Αριστoτελείoυ Παν/μ^υ), 130 σελ.
 • Εκπαίδευση- Ο Θησαυρός που κρύβει μέσα της, 1998, UNESCO, Αθήνα, εκδ. Guttemberg, (Συλλογική μετάφραση στην ελληνική, του βιβλίου του J. Delors, L'Education: Un trésor est caché dedans), 400 σελ.

III. Δημοσιευμένες Επιστημονικές Εργασίες - Ανακοινώσεις

III. 1 Σε έντυπη μορφή

 1. Πρόσκολλη Α., Φεβ. 1990, Ιδεολογικά πρωθύστερα σε ετεροχρονισμένα σχήματα - Ιδεολογικό περιεχόμενο των αναγνωστικών του Δημοτικού Σχολείου όπως διαμορφώνονται μέσα από οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απόψεις και αναφορές, Σύγχρονη Εκπαίδευση, Αθήνα, τεύχ. 50, σσ. 49-55.
 2. Πρόσκολλη Α., Μάρτιος-Απρίλιος 1990, Ιδεολογικές και Μονολιθικές διαστάσεις - Παρουσίαση της τεχνολογίας μέσα από το διδακτικό υλικό των αναγνωστικών του Δημοτικού Σχολείου, Σύγχρονη Εκπαίδευση, Αθήνα, τεύχ. 51, σσ. 54-64.
 3. Proscolli A., 1990, Modèles, Stéréotypes et apprentissage du F.L.E., en Grèce, Dialogues et Cultures (F.I.P.F.), Canada, no 34, σσ. 97-113.
 4. Proscolli A., 1991, L'enseignement des langues vivantes dans le systeme educatif grec, L'Enseignement des Langues Vivantes en France dans la perspective de l'Ouverture Européenne, Πρακτικά του Διεθνούς Συνέδριο της Académie de Versailles, 24, 25 & 26 Σεπτεμβρίου 1990, CNDP/CRDP Versailles, σσ. 47-54.
 5. Proscolli A., 1991, La lecture des graphismes et des tableaux au cours de langue, Les Langues Modernes, Paris : A.P.L.V., n° 2, σσ. 89-97.
 6. Proscolli A., Ιούν. 1992, Didactique des langues vivantes et enseignement du grec moderne aux enfants de ressortissants Grecs en France. Inopportunités, Incohérences et Anachronismes, Plurilinguismes, CERPL (Κέντρο Μελετών και Ερευνών Γλωσσολογικού Προγραμματισμού) του Πανεπιστημίου René Descartes, Paris, n° 4 (Sociolinguistique du grec et de la Grece), σσ. 137-166.
 7. Proscolli A., 1995, Nécessités et contraintes lors de l'appréhension des textes médicaux - Esquisse d'une étude expérimentale (Population interlangues : médecins grecs et français), στο Comprendre les Langues aujourd'hui, Paris : La TILV, coll. Paroles et Actes, 227-239.
 8. Proscolli A., 1997, Caractéristiques du 'plurilinguisme grec'- Dimensions culturelles et sociales de l'enseignement public et prive des langues vivantes en Grèce, L'enseignement des langues étrangères dans les pays de l'Union Européenne, συλλογή Bibliothèque des Cahiers de l'lnstitut de Linguistique de Louvain, Γλωσσολογικές εκδόσεις της Louvain.
 9. Πρόσκολλη Α., Ιαν.-Φεβ. 1995, Για την 'Αναπαράσταση'. Διεπιστημονική προσέγγιση της κοινωνιολογικής διάστασης της έννοιας, Ουτοπία, σσ. 97-118.
 10. Proscolli A., Ιαν. 1995, Delimitation de la problématique et du champ actuels de la D.L.E. ; Aperçu de l'apport des notions de 'communication', 'interaction' et 'interculturel', Communication, Θεσσαλονίκη, τεύχ. 46-47, σσ. 25-32.
 11. Πρόσκολλη Α., Σεπτ. 1995, Η Διδασκαλία των Νέων Ελληνικών στη Γαλλία, Communication, Θεσσαλονίκη, τεύχ. 48-49, σσ. 62-67.
 12. Proscolli A., 1996, Travailler l'interculturel en cours de langue : Appréhension de textes et de données chiffrées sur les pratiques sociales, Πρακτικά 2ου Εθνικού Συνεδρίου Καθηγητών Γαλλικής, στο L'avenir du français dans une Europe pluriculturelle, Θεσσαλονίκη, σσ. 56-59.
 13. Proscolli A., Οκτ. 1996, Auto-formation dans le cadre du PCE Lingua - F.I.P.L.V., Communication, Θεσσαλονίκη, τεύχ. 52-53, σσ. 43-48.
 14. Proscolli A., Σεπτ. 1998, Des manifestations socio-culturelles au cours du FLE. Traiter les dimensions psycho-sociales des expressions de nuptialité et des modes de vie commune, Contact, σσ. 4-12.
 15. Proscolli A., 1999, Comment relier l'enseignement a l'apprentissage : theories sur l'acquisition et l'apprentissage, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθη­γητών Γαλλικής Enseigner le français a l'aube de l'an 2000, Αθήνα, σσ. 247-262.
 16. Proscolli A., 1999, Evaluation de la litteratie en FLE : pratiques évaluatives et incidences pragmatiques et sociales, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθη­γητών Γαλλικής Enseigner le français a l'aube de l'an 2000, Αθήνα, σσ. 263-267.
 17. Πρόσκολλη Α., 2000, Στόχοι κατά την ιδιοποίηση μιας ξένης γλώσσας, Σύγχρονη Εκπαίδευση, Μάρ.-Απρίλιος 2000, τεύχ. 111, σσ. 86-95 (Μέρος Α')
 18. Πρόσκολλη Α., 2000, Στόχοι κατά την ιδιοποίηση μιας ξένης γλώσσας, Σύγχρονη Εκπαίδευση, Μάιος - Ιούνιος 2000, τεύχ. 112, σσ. 91-96 (Μέρος Β').
 19. Πρόσκολλη Α., 2001, Εκπαίδευση/κατάρτιση των Καθηγητών ξένων γλωσσών: Ενδογενείς και Εξωγενείς Ανάγκες και Προτεραιότητες, Πρακτικά του Συνεδρίου Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Καθηγητών Ξένων Γλωσσών, Αθήνα, ΕΑΠ, σσ. 92-102.
 20. Proscolli A., 2002, Stratégies d'apprentissage et utilisation des nouvelles technologies, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Médiation des savoirs et des cultures: Quelles perspectives pour les nouvelles technologies?. (Οι Νέες Τεχνολογίες, Διεπικοινωνιακοί Φορείς Γνώσεων και Πολιτισμών: Προοπτικές), Αθήνα, Ε.Κ.Π.Α., σσ. 95-115.
 21. Πρόσκολλη Α., Σεπτ. 2002, Το Portfolio γλωσσών και οι δυσκολίες στην εκτίμηση (αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση) των επιπέδων γλωσσικής επικοινωνιακής ικανότητας, Contact+, n° 19, σσ. 5-10.
 22. Πρόσκολλη Α., 2003, Γνωσιοκεντρική ή γνωσιολογική προσέγγιση της διδασκαλίας της γλώσσας; Στρατηγικές μάθησης και λειτουργική ικανότητα, Πρακτικά του Α' Πανελληνίου Συνεδρίου Σύνδεση Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη, σσ. 492-504.
 23. Proscolli A., Μάρτιος 2003, Des Objectifs aux Compétences : Délimiter le quoi enseigner en classe de F.L.E., Contactn° 21, σσ. 22-30.
 24. Proscolli A., Kakari D., 2004, Considérer les modalités d'implémentation du Portfolio numérique a la formation universitaire des étudiants - futurs enseignants de FLE. Le cas du Département de Langue et de Littérature françaises de l'Université d'Athènes, in Actes de la Conférence Internationale de ePortfolio 2004. Transforming individual and organizational learning, Eiffel, La Rochelle, 28-29 oct. 2004, σσ. 171-177, Διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή [en ligne] στη διεύθυνση http://www.europortfolio.org
 25. Proscolli A., Δεκ. 2005 - Φεβ. 2006, Des compétences aux performances dans les apprentissages en Le a l'école primaire, Contactn° 32 (n° special : Actes du Séminaire), σσ. 32-35.
 26. Proscolli A., 2006, Des compétences d’exploitation et d'intégration des TIC a la conception de matériel didactique pour l'enseignement du français langue étrangère, Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. ΛΖ'(2005-2006), σσ. 371-385.
 27. Proscolli A., 2006, Des competences de planification de l'enseignement des Professeurs de FLE en Grece, DIBLILIM DIL OGRETIMI VE GEVIRIBILIM YAZILARI , Πρακτικά του Veme colloque International La Langue, la Littérature et la Stylistique, ANKARA, σσ. 395-406.
 28. Proscolli A., 2006, Définir les objectifs d'enseignement/apprentissage d'une langue étrangère. Eclaircissements terminologiques in Enseigner le français a l'heure actuelle : enjeux et perspectives, Actes du 5e Congrès panhellénique des Professeurs de FLE, Athènes, vol. I, σσ. 111-123.
 29. Proscolli A., 2006, Planification des activités en classe de langue, στο Νέες Κατευθύνσεις στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Πρακτικά του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, τ. n° 9, Θεσσαλονίκη, σσ. 868-880.
 30. Proscolli A., Voulgaridis C., Σεπτ. - Νοέμβ. 2006, Didactiser un texte littéraire, Contact+, n° 35, σσ. 34-48.
 31. Proscolli A., 2007, Des compétences linguistiques des professeurs de FLE en Grèce, στο Γλωσσικός Περίπλους. Μελέτες αφιερωμένες στη Δ. Θεοφανοπούλου- Κοντού, Αθήνα : Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, σσ. 321-331.
 32. Proscolli A., Ιούνιος 2007, Apprendre le fle à l'école primaire : de l'épanouissement affectif au développement cognitif στο Enseigner le français langue étrangère a l'école primaire : méthodes et pratiques, Πρακτικά της Ημερίδας, Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σσ. 27-60.
 33. Proscolli A., Markantonakis St., sept. - nov. 2007, Le blog : un outil de communication et de collaboration, Contact+, n° 39, σσ. 49-50.
 34. Πρόσκολλη Α., hiver 2008, Ta Γνωστικά Οφέλη από την Εκμάθηση των Γλωσσών στο Horizons Francophones, n° 3, σσ. 20-21.
 35. Πρόσκολλη Α., 2008, Η Λεξιλογική Ικανότητα των Φοιτητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, Η Γλώσσα σε έναν κόσμο που αλλάζει, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα: Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών, σσ. 454-460.
 36. Proscolli A., 2008, Les efforts d'actualisation du Programme d'Etudes du Département de Langue et Littérature françaises de l'Université d'Athènes, στο S. Vlachopoulos & T. Gogas (eds), Foreign language teaching in Tertiary Education II, Πρακτικά του 2ou Διεθνούς Συνεδρίου , Εκδόσεις Carpe Diem, σσ. 27-41.
 37. Proscolli A., 2008, Enseignement du Français et TIC pour une prise de conscience interculturelle. Actes du Séminaire de dec. 2007, Contact+, n° 42, σσ. 27-28.
 38. Proscolli A., 2008, Elaborer un cours de F.L.E., Athènes : Contact+, n° 44.

III. 2. Σε οπτικό ψηφιακό δίσκο(CD—ROM)

 1. Ανδρουλάκης Γ., Γκίνου E., Κάκαρη Δ., Πρόσκολλη Α., 2001, « Αυτό που θέλουν οι γυναίκες » (οι καθηγήτριες γαλλικής γλώσσας που φοιτούν στο ΕΑΠ): Τα πρώτα αποτελέσματα μιας προέρευνας,. Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του ΕΑΠ Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση.
 2. Πρόσκολλη Α., Κάκαρη Δ., Ανδρουλάκης Γ., 2001, Αξιολόγηση και επίδοση των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εξειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας». Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του ΕΑΠ Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση.
 3. Proscolli A., Kakari D., 2005, De l'efficacité des apprentissages du FLE en environnement informatique en Grèce. Le cas de XENIOS. Πρακτικά του Συνεδρίου Untele (Usages des Nouvelles Technologies dans l'Enseignement des Langues Etrangères) Input, Interaction, Feedback, Evaluation Acquisition des Langues Secondes et les Environnements Multimédia του Université de Technologie de Compiègne.
 4. Proscolli A., Kakari D., 2006, L'intégration des TIC dans l'enseignement public du F.L.E. en Grèce : Analyse critique des approches méthodologiques adoptées, in U. Oster, M. N. Ruiz-Madrid, M. Sanz Gil (eds.), Towards the integration of ICT in language learning and teaching: reflection and experience, Universitat Jaume I (Castell0n de la Plana, Ισπανία), σσ. 69-79.

III.3. Σε ηλεκτρονική μορφή

 1. Calliabetsou P., Androulakis G., Guinou E., Kakari D., 2001, Postgraduate training course for teachers of French in the Hellenic Open University: contents, constraints and perspectives, ICDE (International Council for Open and Distance Education), Πρακτικά του 20ου Παγκόσμιου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 1-5 Απριλίου 2001. Διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.icde.org
 2. Proscolli A., 2002, Conscience interculturelle et Strategies d'apprentissage, ARIC (Association pour la Recherche Culturelle). Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου, 24-28 Σεπτεμβρίου 2001. Διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.unige.ch/fapse/SSE/groups/aric
 3. Proscolli A., Kakari D., 2004, Conception et propositions d'intégration de " e- activités " dans l'enseignement du FLE en contexte hellénique, Παρουσίαση ppt της Ανακοίνωσης στο XIIeme Colloque RANACLES (Rassemblement National des Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur) Intégration, intégrations, Διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.univ-lille3.fr/crl/ranacles2004
 4. Πρόσκολλη A., 2007, Η πολυγλωσσική-πολυπολιτισμική ικανότητα στη διδακτική πράξη, Πρακτικά του Συνεδρίου Οι Ξένες Γλώσσες στη Δημόσια Υποχρεωτική Εκπαίδευση: Δεδομένα και Προοπτικές, 2007, σσ. 16-31. Διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.pi-schools.gr/download/news/pract_sinedr_xenes_glosses.pdf
 5. Πρόσκολλη A., 2008, Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων των καθηγητών γαλλικής γλώσσας, Παρουσίαση στην Επιμορφωτική Ημερίδα Οι ΤΠΕ στην Ξενόγλωσση Τάξη: από την Πληροφορία στην Επικοινωνία, 40 διαφάνειες. Διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.e-yliko.gr/htmls/CONFERENCE_FILES/Proscolli_YPEPTH+APF_Le+TIC2.pdf