Ελληνική αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV_delveroudi

Ρέα Δελβερούδη

Θέση  στο Ίδρυμα

Καθηγήτρια Γενικής Γλωσσολογίας-Ιστορίας γλωσσικών ιδεών

(ΦΕΚ διορισμού 402/4-5-2017, τ. Γ΄)

Προπτυχιακοί  τίτλοι σπουδών

Πτυχίο Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ (1985)

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

D.E.A. en linguistique théorique et formelle, Université Paris 7 (1986)

Doctorat en linguistique théorique et formelle, Université Paris 7 (1991)

Τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος

Σύνταξη και σημασιολογία Eλληνικής και Γαλλικής.
Αντιπαραβολική γλωσσολογία.

Θεωρία του εκφερόμενου λόγου.

Ιστορία της γλωσσολογίας και των γλωσσικών ιδεών στην Ελλάδα (18ος-19ος αι.).

Γλωσσική πολιτική (γλωσσικό ζήτημα, νεοελληνικές διάλεκτοι, καθαρισμός, πολιτικές πολυγλωσσίας)

Θέματα γλωσσικής επαφής - το γλωσσικό ιδίωμα των Ελλήνων της Αιγύπτου.

Κοινωνιογλωσσολογία και διδασκαλία γλωσσών.

Στρατηγικές αλληλοκατανόησης.

Αριθμός διδακτορικών που έχετε επιβλέψει

1 ολοκληρωμένη διδακτορική διατριβή (υποστήριξη Μάιος 2017)

1 διδακτορική διατριβή σε εξέλιξη (σε συνεπίβλεψη με το Πανεπιστήμιο Paris Sorbonne – Paris IV)

2 διδακτορικές διατριβές σε εξέλιξη (μέλος τριμελούς επιτροπής)

Γνώσεις στη χρήση νέων τεχνολογιών

Ms Word
Excel
Power Point

Internet Explorer

Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

                        (ενδεικτικά)


- Μέλος της διεθνούς ομάδας εργασίας Long-Term Histories of Grammatical Traditions, χρηματοδοτούμενης από το Βρετανικό Arts and Humanities Research Council (AHRC) (2016-17).http://www.henrysweet.org/news/working-group-on-the-long-term-histories-of-grammatical-traditions

- Ακαδημαϊκή υπεύθυνη ερευνητικού προγράμματος με τίτλο Οι γραμματικές της νέας ελληνικής (17ος - μέσα 20ού αι.), ενταγμένου στο Έργο: «Ανάπτυξη της Έρευνας και της Εκπαίδευσης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ 2014-16».

- Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CTLF (Corpus de Textes Linguistiques fondamentaux http://ctlf.ens-lyon.fr/x_accueil.asp), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Βernard Colombat, Paris Diderot-Paris7.

- Συντονίστρια και ακαδημαϊκή υπεύθυνη της ελληνικής ομάδας του προγράμματος Socrates-Lingua 1 European awareness and intercomprehension (Eu&I) (110023-CP-1-2003-1-PT-LINGUA-L1). (2003-2007)  http://www.frl.uoa.gr/diafora-programmata/programma-lingua-i.html

Σύνολο  δημοσιεύσεων

Βλ. Βιογραφικό σημείωμα

Σύνολο  αναφορών (αριθμός)

 

Μονογραφίες

 

Πέντε σημαντικότερες αναφορές

 

Εθνικές και Διεθνείς διακρίσεις (οργάνωση συνεδρίων, μέλος οργανισμών κλπ.)

-Υπότροφος ΙΚΥ (1981-82, 1982-83, 1983-84)

-Υπότροφος εξωτερικού του Iδρύματος «A.Σ. Ωνάσης» (1986-1989)

-Προσκεκλημένη Καθηγήτρια στο Freie Universität Berlin, Μάστερ Νεοελληνικών Σπουδών (1η Δεκ. 2012 - 31 Ιαν. 2013).

-Επισκέπτρια Καθηγήτρια (Professeur invitée) στο Πανεπιστήμιο Paris IV-Sorbonne (1η Απρ. – 31 Ιουλ. 2013).

-Mέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (13th ICGL, Πανεπιστήμιο Westminster, Λονδίνο, 7-9 Σεπτεμβρίου 2017).

-Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Αντιπαραβολικής Γλωσσολογίας (ΙCCL8, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 25-28 Μαΐου 2017).

-Μέλος της Société d’Histoire et d’Épistémologie des Sciences du Langage, της Association des Sciences du Langage και της Διεθνούς Eταιρείας Eλληνικής Γλωσσολογίας.

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ