Ελληνική αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV_Botouropoulou

ΜΠΟΤΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Θέση  στο Ίδρυμα

Καθηγήτρια στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας  και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Προπτυχιακοί  τίτλοι σπουδών

Πτυχίο Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA), Université de Paris-Sorbonne Paris IV

Doctorat, Université  de Paris-Sorbonne Paris IV

Τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος

 

Αριθμός διδακτορικών που έχετε επιβλέψει

 

Γνώσεις στη χρήση νέων τεχνολογιών

Βασικές γνώσεις  χρήσης Η/Υ

Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Κέντρο Ερεύνης  της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών (4 χρόνια)

Σύνολο  δημοσιεύσεων (αριθμός)

Πάνω από 60

Σύνολο  αναφορών (αριθμός)

Πάνω από 30

Μονογραφίες

Séparation des Eglises et de l’Etat. Chronique d’une loi, Athènes, Editions Korontzi, 2007, 178 p.

Πέντε σημαντικότερες αναφορές

Ακαδημία Αθηνών, εισήγηση Μ. Μανούσακα σε συνέντευξη τύπου για τη δημοσίευση του Χειρόγραφου Κώδικα αρ. 35 του Α. Ρ. Ραγκαβή.

Jean-Pierre Balcou, « Un Celte sur l’Acropole », Renan. Lecteurs et Lectures, Université de Toulouse Le Mirail, 1993, p. 55.

Διονύσιος Αλικανιώτης, Το Συντακτικό Έργο των Γ΄ και Δ΄ Εθνικών Συνελεύσεων και της Βουλής του 1926, διδακτορική διατριβή, Αθήνα, 2002, σ. 110.

Φωτεινή Ασημακοπούλου, «Γεώργιος Σίνας "Ο κατακτητής ορθόδοξος Βαλκάνιος έμπορος"», Budapesti Negyed 54 (2006/4), υποσημ. 31.

Σηφάκης Γ.Μ., «Λαογραφία και Ιστορία στη  σύγχρονη Ελλάδα», Νέα Εστία, 2003, σσ. 764-778.

περιοδ. Αρχαιολογία, Μάρτιος 2000, τχ. 74 για την μτφρ. της Προσευχής πάνω στην Ακρόπολη

Εθνικές και Διεθνείς διακρίσεις (οργάνωση συνεδρίων, μέλος οργανισμών κλπ.)

Μέλος της οργανωτικής  επιτροπής:

- του 7ου Παγκοσμίου Συνεδρίου της Fédération Internationale des Professeurs de français, 1988

- του  Διημέρου εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τον θάνατο του E. Renan, 1993

- της  Ημερίδας για τα 200 χρόνια από  τη γέννηση του Hector Berlioz, 2004

- του  Συνεδρίου «Ουτοπικές Θεωρίες  και Κοινωνικά Κινήματα στην  Ευρώπη από τον 18ο ως τον 20ο αιώνα», 2004

- της  Ημερίδας αφιερωμένης στον φιλέλληνα Jacques Lacarrière, 2006

- του Συνεδρίου «Ernest Renan et la Grèce. Philosophie, langue et politique», 2009.

Διάκριση:

Απονομή του μεταλλίου της Εκατονταετηρίδος (1899-1999) του Συλλόγου προς διάδοσιν των  ωφελίμων βιβλίων. 2000.

Απονομή του μεταλλίου της πόλης Tréguier, γενέτειρας του Ernest Renan. 2007.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

 

Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις

1. « ‘Madame Bovary c’est moi.’ Το προσωπικό στοιχείο στη Μαντάμ Μποβαρύ του Φλωμπέρ », περιοδικό Ιχνευτής, τεύχος 14, Οκτώβριος 1986, σσ. 10-12.

2. « Les dossiers de la Révolution Française », 1ère partie, περιοδικό Contact, τεύχος 22, Φεβρ.-Μάρτ. 1989, σσ.1-3  / 2ème partie, περιοδ.Contact, τεύχος 24, Οκτ.-Νοεμβρ. 1989, σσ.5-13.

3. « Ο Ρενάν για την ελληνική γλώσσα », εφημερίδα Το Βήμα, 6 Ιανουαρίου 1990, σ. 47.

4. « Renan et la Grèce de son temps », Mémorial Renan, Παρίσι, 1993, éd. Champion, σσ. 153-158 (Τόμος Πρακτικών των Συνεδρίων για τον Ρενάν που έγιναν στη Γαλλία το 1992).

5. « Ο Ρενάν για την ελληνική γλώσσα στη Μεσαιωνική Ευρώπη », περιοδικό Ιχνευτής, τεύχος 7, Οκτ.-Δεκ. 1993, σσ. 8-13.

6. « Ο Κωστής Παλαμάς κι ο Ernest Renan », περιοδικό Διαβάζω, τεύχος 334 Αφιέρωμα στον Κ.Παλαμά, 27 Μαρτίου 1994, σσ. 122-129.

7. «Ο Ροΐδης ο Ρενάν και η Σύρα », περιοδικό Συριανά Γράμματα, τεύχος 28, Οκτ. 1994, σσ. 241-250.

8. « Οι βιογραφίες επιφανών Τηνίων », εφημερίδα Η Οφιούσα (Τήνου), αρ. φ. 2, Φεβρ. 1995, σ. 5.

9. « Il faut redécouvrir Volraire 300 ans après sa naissance », περιοδικό Contact, τεύχος 40, Ιούνιος 1995, σσ. 1-9.

10. « Ernest Renan et Alexandre Rizos Rangabé », περιοδικό Bulletin de liaison, n° 13, Centre d’Etudes Balkaniques INALCO, Παρίσι, Δεκέμβριος 1995, σσ. 47-51.

11. « Ψυχάρης και Βικέλας », περιοδικό Συριανά Γράμματα, τεύχος 34, Απρίλιος 1996, σσ. 75-79.

12. « Το Τροπάριο της Κασσιανής. Μύθος και πραγματικότητα », Η παρουσία της γυναίκας στην ελληνική ποίηση, Πρακτικά  Ημερίδας, Εκδ. Δήμου Αθηναίων-Γραφείο Ισότητας, 1996, σσ. 61-71.

13. « ‘Του Γεφυριού της Άρτας’ : Ο μύθος της γυναίκας του Πρωτομάστορα », Γυναίκα και Μυθολογία-«Άξιον των γυναικών το γένος», Πρακτικά Ημερίδας, Εκδόσεις Δήμου Αθηναίων-Γραφείο Ισότητας, Ιούνιος 1998, σσ. 65-76.

14. « La Renaissance considérée comme une ouverture de la Terre vers le Cosmos », Πρακτικά του 11ου Συνεδρίου της Association Internationale Cosmos and Philosophy, Πράγα, 27-30 Μαϊου 2000, σσ. 1-5, (σε ψηφιακό δίσκο CD-ROM).

15. « Αρχείο Δημητρίου Ν. Χατζίσκου », Δελτίο του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, τόμος Β΄, Αθήνα 2000, σσ. 301-307.

16. « Ο Renan και η Αθήνα », Αθήνα. Το πρόσωπο της πόλης, Πρακτικά Ημερίδας Εκδ. Πολιτισμικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων, Ιούλιος 2001, σσ. 97-102.

17. « Ernest Renan : une vision de l’univers à travers L’Avenir de la science », περιοδικό Διοτίμα, τεύχος 29, Αθήνα 2001, σσ. 105-107.

18. « Το θεατρικό έργο του Ερνέστου Ρενάν », περιοδικό Νέα Εστία, τεύχος 1734, Μάιος 2001, σσ. 770-787.

19. « Μεταφράσεις και μεταφραστές των θεατρικών έργων του Maurice Maeterlinck στην Ελλάδα », Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμος ΛΓ’(2000-2001), Αθήνα 2001, σσ. 207-218.

20. « Ο Νιρβάνας και τα Γαλλικά Γράμματα », Παύλος Νιρβάνας (1866-1937), Πρακτικά Ημερίδας, Εκδ. Λαογραφικού Μουσείου Σκοπέλου, Δεκέμβριος 2002, σσ. 62-67.

21. « Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή : Πολιτική Οικονομία», Κανίσκιον φιλίας. Τιμητικός τόμος για τον Guy – Michel Saunier, Αθήνα 2002, σσ. 411-419.

22. « Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής και Γεώργιος Μόρμορης », Κύθηρα : Μύθος και Πραγματικότητα, Πρακτικά Α΄Διεθνούς Συνεδρίου Κυθηραϊκών Μελετών, 2003, Εκδ. Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου Δήμου Κυθήρων, τόμος  Γ΄, σσ. 367-375.

23.  « Le commerce spirituel de la France et de la Grèce, d’après Georges Séféris », ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών (Francophonie).

24. «Πρώιμες προσπάθειες μετασχηματισμού της επιστημονικής σε δημόσια γνώση :Ο Ουρανός, ένα εκλαϊκευτικό βιβλίο αστρονομίας του 19ου αιώνα », Η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Παιδαγ. Τμ. Δημοτ. Εκπαίδ., Αθήνα 2003, σσ. 407-413.

25. « Melica. Μια μονεμβασιώτικη ιστορία », Πειρατές και Κουρσάροι, Ι΄Συμπόσιο Ιστορίας και Τέχνης του Μονεμβασιώτικου Ομίλου, Αθήνα 2003, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», σσ. 201-209.

26. «Ο Βικέλας και η Νεοελληνική Γραμματεία», περιοδικό Η Μελέτη, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήνα, 2004, τ.Α΄, περίοδος Β΄, σσ. 1-14.

27. «Οι γαλλικές μεταφράσεις των εκδόσεων του Συλλόγου προς διάδοσιν των Ωφελίμων Βιβλίων», περιοδικό Η Μελέτη, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήνα, 2004, τ.Α΄, περίοδος Β΄, σσ. 237-251.

28.  «Ο θάνατος του παλληκαριού΄: το σώμα στο διήγημα του Κωστή Παλαμά, σύμφωνα με ένα σχόλιο του Γιάννη Ψυχάρη», Πρακτικά του XVIIIe Colloque International des Néo-hellénistes des Universités francophones Le corps dans la langue, la littérature, l’histoire, les arts et les arts du spectacle, Παρίσι 2005, Société Culturelle Néo-hellénique, σσ . 97-102.

29. «Η Συμβολή του Ψυχάρη στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πνεύματος στη Γαλλία», πολιΕΝΘΕΤΟ περ. Πολίτης, ειδική έκδοση (αφιέρωμα: Γιάννης Ψυχάρης. Ο επαναστάτης δημοτικιστής), Χίος, τχ. 3, 2004, σ. 24.

28. «Ο Φώτης Κόντογλου μεταφραστής του Μολιέρου», Πρακτικά Β΄ Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου Σχέσεις του Νεοελληνικού Θεάτρου με το ευρωπαϊκό, περ. Παράβασις, 2004, σσ. 323-334. [σε συνεργασία με τον Ι. Βιβιλάκη].

30. «Παλαμάς και γαλλικά περιοδικά», Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Κωστής Παλαμάς. Εξήντα χρόνια από τον θάνατό του (1943-2003), Αθήνα 2004, ΤΘΣ - Εκδ. ERGO, σσ. 323-334.

31. «Ψυχάρης και Βρετάνη», Πρακτικά της ΙΑ΄ Επιστημονικής Συνάντησης του Τομέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Ο Ψυχάρης και η εποχή του. Ζητήματα γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού, Θεσσαλονίκη 2005, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών σσ. 407-417.

32. «Πρότυπα ουτοπικής πόλης», Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Ουτοπικές θεωρίες και κοινωνικά κινήματα στην Ευρώπη από τον 18ο ως τον 20ό αιώνα, Αθήνα 2006, Φιλίστωρ, σσ. 68-83.

33.  « L’inauguration de la statue de Renan à Tréguier en 1903 : la fonction symbolique d’Athéna », Actes du Colloque International Les Brétons et la Séparation 1795-2005, Rennes, 2006, PUR, pp. 137-143.

34.  « Le mythe d’Europe dans l’art européen », Συλλογικός τόμος L’Europe entre idéal communautaire et identités nationales, Tréguier, Editions de l’Université de Bretagne occidentale, 2006, σσ. 3-16+7 σελίδες με εικόνες.

35. «Ο απόηχος της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας στο ευρωπαϊκό θέατρο στα τέλη του 19ου αιώνα», Συλλογικός τόμος Θέατρο και διαπολιτισμική αγωγή, Αθήνα, Δαίδαλος, 2006, σσ. 57-64.

36. «H κίνηση των ιδεών στη Γαλλία μέσα από το ρεπερτόριο της Comédie-Française (1680-1789)», Στέφανος. Τιμητική προσφορά στον Βάλτερ Πούχνερ, περιοδικό Παράβασις, Επιστημονικό Δελτίο Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, Μελετήματα [5], επιμέλεια Ιωσήφ Βιβιλάκης, Εκδόσεις Ergo, Αθήνα 2007, σσ. 909-916.

37. « Cultural and Educational Dimensions Reflected in Books Popularizing Scientific Knowledge – A Case Study : The Sky, a 19th Century Book Popularizing Astronomy», βρετανικό περιοδικό Science and Education (2005) 14: 631-647, σε συνεργασία με την Επίκουρη καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Κρυσταλλία Χαλκιά.

38. «Echos grecs à Rosmapamon après Renan », Πρακτικά του Colloque international Renan à Rosmapamon, Perros Guirec, Editions Anqgrammes, 2007, σσ. 205-222.

39. «Η γαλλική παιδεία του Γρηγόριου Ξενόπουλου», Με τους τρόπους του Ντίνου Γεωργούδη. Αντιδωρήματα παλαιών μαθητών, Τιμητικός τόμος στον Ντ. Γεωργούδη, επιμέλεια Ιφιγένεια Μποτουροπούλου, Αθήνα, εκδόσεις Κ. Κοροτζή, 2007, σσ. 137-157.

40. «Jacques Lacarrière, ένας ταξιδιώτης αλλιώτικος από τους άλλους», Πρακτικά του συνεδρίου Αφιέρωμα στον φιλέλληνα Jacques Lacarrière, Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα, Εκδόσεις ΕΚΠΑ, 2007.

41. «Le voyage d’Ernest Renan en Egypte (7/11/1864 - 27/12/1864), Δια – Κείμενα, Ετήσια έκδοση Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2008, τχ. 10, σσ. 229-247.

Έκδοση διατριβής

Ο Εrnest Renan και η Σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Χατζηνικολή, 1993, 394 σελίδες.

Μεταφράσεις

1. MIRCEA ELIADE, Ο Σαμανισμός και οι αρχαϊκές τεχνικές έκστασης, Αθήνα, Εκδόσεις  Ι. Χατζινικολή, 1978, 363 σ.

2. ANDRE-LOUIS ROUQUIER, «Το νέο μυθιστόρημα. Ταξίδι μέσα από το κείμενο μετ΄επιστροφής», περιοδικό Ιχνευτής, τεύχος 6-7, Νοεμ.-Δεκ. 1985, σσ. 51-62.

3. ΕRNEST RENAN, La Prière sur l’Acropole, Αθήνα, Εκδόσεις Librairie Kauffmann, 1993, 27 σ.

4. JOEL DOR, Εισαγωγή στην ανάγνωση του Lacan. 1. Το ασυνείδητο δομημένο σαν γλώσσα, Αθήνα, Εκδόσεις Πλέθρον, 1994, 272 σ.

5. JOEL DOR, Εισαγωγή στην ανάγνωση του Lacan. 2. Η δομή του υποκειμένου, Αθήνα, Εκδόσεις Πλέθρον, 1996, 295 σ.

6. ΑΝΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, Διαδικασίες επανάληψης και προσφορές του Εγώ, Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα, 1999, 240 σ.

7.  GUY SAUNIER, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Συναγωγή μελετών (1968-2000), Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα, 2001, 583 σ.

8.  ANDRE GREEN, Το Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα στην Τραγωδία, Αθήνα, Εκδόσεις Ίκαρος, Ψυχαναλυτική σειρά, 2005, 467 σ.

Εκδόσεις κειμένων

1. ΓΙΑΝΝΗ ΨΥΧΑΡΗ, Κριτικά κείμενα, τόμοι Α΄και Β΄, Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα, 1997, 826 σ.

2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΙΖΟΥ ΡΑΓΚΑΒΗ, Χειρόγραφος Κώδιξ αρ. 35. Από το αρχείο της οικογένειας Ραγκαβή, Εκδόσεις Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΙΝΕ), Αθήνα, 1997, 325 σ., σε συνεργασία με τον Ευθύμιο Σουλογιάννη.

3.  ERNEST RENAN, Prière sur l’Acropole / ΕΡΝΕΣΤ ΡΕΝΑΝ, Προσευχή πάνω στην Ακρόπολη, Εκδόσεις Κ. Κοροτζής, Αθήνα, 1999, 109 σ.

4. ΜΟΛΙΕΡΟΥ, Οι κατεργαριές του Σκαπέν, μετάφραση Φώτη Κόντογλου, Αθήνα, Εκδόσεις Αρμός, 2004, εισαγωγή Ιωσήφ Βιβιλάκης – Ιφιγένεια Μποτουροπούλου, 159 σελίδες.

Έκδοση αφιερωματικού τόμου

Με τους τρόπους του Ντ. Γεωργούδη. Αντιδωρήματα παλαιών μαθητών, επιμέλεια Ιφιγένεια Μποτουροπούλου, Αθήνα, Εκδόσεις Κοροτζή, 2007, 277 σ.

Έκδοση Πρακτικών Συνεδρίου

Αφιέρωμα στον φιλέλληνα Jacques Lacarrière, Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα, Εκδόσεις ΕΚΠΑ, 2007, 99 Σ.

Μονογραφία

Séparation des Eglises et de l’Etat en France. Chronique d’une loi à travers le mouvement des idées, Editions Korontzi, Athènes 2007, 173 pages.