Ελληνική αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ

Τομέας Γαλλικής Γλώσσας-Γλωσσολογίας

Δελβερούδη Ρέα, Καθηγήτρια

 • Σπουδές: Doctorat nouveau régime & DEA (Paris VII), Πτυχίο (ΕΚΠΑ)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Σύνταξη και σημασιολογία Eλληνικής και Γαλλικής. Αντιπαραβολική γλωσσολογία. Θεωρία του εκφερόμενου λόγου. Ιστορία της γλωσσολογίας και των γλωσσικών ιδεών στην Ελλάδα (18ος-19ος αι.). Γλωσσική πολιτική (γλωσσικό ζήτημα, νεοελληνικές διάλεκτοι, καθαρισμός, πολιτικές πολυγλωσσίας). Θέματα γλωσσικής επαφής - το γλωσσικό ιδίωμα των Ελλήνων της Αιγύπτου. Κοινωνιογλωσσολογία και διδασκαλία γλωσσών. Στρατηγικές αλληλοκατανόησης.

Γραφείο 701, τηλ. 210 727 7749

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rdel[at]frl.uoa[dot]gr

Πατέλη Μαρία, Καθηγήτρια

 • Σπουδές: Doctorat 3e cycle, DEA, Maîtrise, Licence & DEUG (Paris IV)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: φωνητική της γαλλικής γλώσσας

Γραφείο 909, τηλ. 210 727 7925

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mapateli@frl.uoa.gr

Πρόσκολλη Αργυρώ, Καθηγήτρια

 • Σπουδές: Doctorat nouveau régime, DEA Phonétique appliquée & DEA Sociologie Ethnologie (Aix-Marseille I), Maîtrise (Paris IV), Πτυχίο (ΑΠΘ)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: εφαρμοσμένη γλωσσολογία στη διδασκαλία των γλωσσών, γλωσσική/ές πολιτική/ές, σχεδιασμός διδασκαλίας/Προγραμμάτων Σπουδών, σχεδιασμός μαθησιακού υλικού, αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων, κατάκτηση/εκμάθηση των γλωσσών, στρατηγικές μάθησης, ΤΠΕ και διδασκαλία/ εκμάθηση γλωσσών, εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Γραφείο 708, τηλ. 210 727 7834

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proscoli@frl.uoa.gr

Αναστασιάδη Μαρία-Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 • Σπουδές: Doctorat nouveau régime & DEA (Paris III), DEA (ESIT / Paris III), Πτυχίο (ΕΚΠΑ)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: διδακτική της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, διδακτική της μετάφρασης, παιδική λογοτεχνία

Γραφείο 909, τηλ. 210 727 7806

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mcanast@frl.uoa.gr

Μουστάκη Αργυρώ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 • Σπουδές: Doctorat nouveau régime & DEA (Paris VIII), DEA (Paris IV), Πτυχίο (ΕΚΠΑ)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: γλωσσολογία, διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, μετάφραση

Γραφείο 701, τηλ. 210 727 7597

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: argmous[at]frl.uoa[dot]gr

Βήχου Μαρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

 • Σπουδές: Διδακτορικό (ΕΚΠΑ), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΕΑΠ), Πτυχίο (ΑΠΘ)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: διδακτική της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, διαπολιτισμική εκπαίδευση

Γραφείο 701, τηλ. 210 727 7947

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mvihou[at]frl.uoa[dot]gr

Βλάχου Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια

 • Σπουδές: Doctorat  nouveau régime (Paris IV & Utrecht), DEA (Paris VII), Πτυχίο (ΕΚΠΑ)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: θεωρητική γλωσσολογία, αντιπαραβολική γλωσσολογία, σημασιολογία της γαλλικής και της ελληνικής γλώσσας, τυπολογία, γλωσσική κατάκτηση

Γραφείο 701, τηλ. 210 727 7749

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: evlachou[at]frl.uoa[dot]gr

Καλύβα Άννα, μέλος ΕΕΠ

 • Σπουδές:Doctorat nouveau régime & DEA (Paris IΙΙ), Πτυχίο (ΕΚΠΑ)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: διδασκαλία και διδακτική της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας (θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις), μετάφραση

Γραφείο 630, τηλ. 210 727 7362

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: anniekalyva[at]frl.uoa[dot]gr

Φοράκης Κυριάκος, μέλος ΕΕΠ

 • Σπουδές: Doctorat nouveau régime, DEA, Maîtrise, Licence & DEUG (Paris IV)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: μελέτη της γαλλικής γλώσσας στην ποικιλότητά της και τη διαχρονική της εξέλιξη, γαλλική και αντιπαραβολική γλωσσολογία, γλωσσολογική προσέγγιση της διαγλώσσας του ελληνόφωνου χρήστη της Γαλλικής

Γραφείο 708, τηλ. 210 727 7398

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kforakis[at]frl.uoa[dot]gr

 

Τομέας Γαλλικής Λογοτεχνίας

 Κονδύλη Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 • Σπουδές: Doctorat en philosophie, μεταπτυχιακές σπουδές philologies et histoire orientales (Institut Orientaliste), πτυχίο philologies romanes(Université Catholique de Louvain, Belgique)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: λογοτεχνία: διαπολιτισμικές σχέσεις και ανάλυση κειμένων, μετάφραση και μεταφραστικά θέματα στις αραβολατινικές, αραβοελληνικές και ελληνοαραβικές μεταφράσεις κυρίως του μεσαίωνα, ιστορία και διαπολιτισμικότητα κατά τους Μέσους χρόνους.

Γραφείο 708, τηλ. 210 727 7675

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hcondylis[at]frl.uoa[dot]gr

Ρομπολής Δημήτριος-Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 • Σπουδές: Doctorat nouveau régime, DEA, Maîtrise (Paris IV)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: γαλλική και συγκριτική λογοτεχνία, ρομαντισμός, λογοτεχνία του ταξιδιού, συγγράμματα περιηγητών, οριενταλισμός και φιλελληνισμός, το πάθος στη λογοτεχνία, το φανταστικό στην τέχνη

Γραφείο 708, τηλ. 210 727 7708

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: droboly[at]yahoo[dot]fr

Παπασπυρίδου Ιωάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια

 • Σπουδές: Doctorat nouveau régime (Paris III), DEUG (Paris IV), Πτυχίο (ΕΚΠΑ)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: λογοτεχνία 19ου-20ού αιώνα, διδακτική της λογοτεχνίας

Γραφείο 709, τηλ. 210 727 7703

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: melusine[at]frl.uoa[dot]gr

Παρασχάς Σωτήριος, Επίκουρος Καθηγητής

 • Σπουδές: D.Phil (Oxford), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα & Πτυχίο (ΑΠΘ)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: γαλλική και συγκριτική γραμματολογία, θεωρία λογοτεχνίας, ιστορία και θεωρία του μυθιστορήματος, ρομαντισμός, ρεαλισμός του 19ου αιώνα, ιστορία της έννοιας του συγγραφέα και των συγγραφικών πρακτικών και στρατηγικών, ιστορία της πνευματικής ιδιοκτησίας, λογοτεχνία, ιατρική και βιολογία

Γραφείο 708, τηλ. 210 727 7675

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sparaschas[at]frl.uoa[dot]gr

Σπυριδοπούλου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια

 • Σπουδές: Διδακτορικό (ΑΠΘ), Πτυχίο (Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari, Βενετία)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: γαλλική λογοτεχνία 19ου και 20ού αιώνα, σουρεαλισμός, γυναίκες συγγραφείς/καλλιτέχνιδες του σουρεαλισμού, ρητορικά σχήματα και ποίηση (μπαρόκ, από τον ρομαντισμό στον σουρεαλισμό ), θεωρία της λογοτεχνίας, γαλλικό θέατρο (κλασικισμός vs μπαρόκ), γυναικεία γραφή και έργα γυναικών συγγραφέων.

Γραφείο 908, τηλ. 210-727 7924

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: spiridop[at]frl.uoa[dot]gr

Τατσοπούλου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια

 • Σπουδές: Doctorat nouveau régime (INALCO), DEA (Paris IV), Πτυχίο (ΕΚΠΑ)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: γαλλική λογοτεχνία

Γραφείο 909, τηλ. 210 727 7399

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eltasop@frl.uoa.gr

Στεφανάκη Αικατερίνη, μέλος ΕΕΠ

 • Σπουδές: Doctorat nouveau régime & DEA (Bordeaux III), DESS (Strasbourg II), Πτυχίο (ΕΚΠΑ)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: γαλλική και συγκριτική λογοτεχνία, γένεση και εξέλιξη των λογοτεχνικών μύθων, αρχαίες μυθολογίες, παραμύθια, μελέτη του φαντασιακού και των συμβόλων, θέατρο, γαλλόφωνες λογοτεχνίες

Γραφείο 630, τηλ. 210 727 7643

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: katstefanaki[at]frl.uoa[dot]gr

 

Τομέας Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού

Ευθυμίου Λουκία, Καθηγήτρια

 • Σπουδές: Doctorat nouveau régime & DEA (Paris VII), Πτυχίο (ΕΚΠΑ)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: ιστορία των γυναικών και του φύλου, ιστορία της εκπαίδευσης, πολιτισμική ιστορία

Γραφείο 709, τηλ. 210 727 7393

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: leythim[at]frl.uoa[dot]gr

Προβατά Δέσποινα, Καθηγήτρια

 • Σπουδές: Doctorat nouveau régime & DEA (Paris IV), Πτυχίο (ΕΚΠΑ)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ιστορία του Γαλλικού πολιτισμού και διαπολιτισμικές σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας (γραμματεία, γλώσσα, εκπαίδευση, ιδεολογία, πολιτικές αντιλήψεις). Συγκριτική φιλολογία με έμφαση στην ιστορία των ιδεών και στις θεωρίες της πρόσληψης. Η μετάφραση στο επίκεντρο των διαπολιτισμικών σχέσεων και ο ρόλος του τύπου. Ιστορία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας.

Γραφείο 701, τηλ. 210 727 7893

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dprovata[at]frl.uoa[dot]gr

Αποστόλου Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 • Σπουδές: Doctorat nouveau régime & DEA (Paris IV), DEUG (Paris X), Πτυχίο (ΕΚΠΑ)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: ιστορία του γαλλικού πολιτισμού, γαλλική τέχνη και η σχέση της με την κοινωνία, περιηγητισμός, οριενταλισμός, πολιτισμική ιστορία, εικονογραφημένος τύπος, αποκιοκρατία, εικονογραφία, φωτογραφία, διδακτική της γαλλικής
 • http://scholar.uoa.gr/irapo/home
 • https://uoa.academia.edu/IRINIAPOSTOLOU

Γραφείο 701, τηλ. 210 727 7883

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: irapo@frl.uoa.gr

Μανιτάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής

 • Σπουδές: Doctorat nouveau régime & DEA (EHESS), Πτυχίο (ΑΠΘ)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: σύγχρονη γαλλική και ευρωπαϊκή κοινωνική και πολιτιστική ιστορία

Γραφείο 815, τηλ. 210 727 7699

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: manitaki@frl.uoa.gr

 

 Τομέας Μετάφρασης - Μεταφρασεολογίας

 Παπαδήμα Μαρία, Καθηγήτρια

 • Σπουδές: Doctorat 3e cycle & DEA (Paris ΧΙΙ), Diplôme de Didactique des Langues (Paris III), Πτυχίο (ΕΚΠΑ)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: θεωρία και πράξη της μετάφρασης, γαλλόφωνη λογοτεχνία, συγκριτική γραμματολογία, μετάφραση στα Ελληνικά του έργου του Φερνάντο Πεσσόα

Γραφείο 908, τηλ. 210 727 7924

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mpapadima@frl.uoa.gr

Βάρσος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 • Σπουδές: Doctorat (Genève), DEA (EHESS), DEA (Paris I), Maîtrise (Montréal), Πτυχίο (ΕΚΠΑ)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: θεωρία της λογοτεχνίας, νεώτερη ποίηση, λογοτεχνική μετάφραση, ομηρικές μεταφράσεις σε νεώτερες ευρωπαϊκές γλώσσες και, γενικότερα, μετάφραση παλαιών κειμένων, διδακτική της λογοτεχνίας

Γραφείο 14 (8ου ορ.), τηλ. 210 727 7397

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gvarsos@frl.uoa.gr / gjvarsos[at]otenet[dot]gr

Πανταζάρα Ανδρομάχη-Βιργινία, Επίκουρη Καθηγήτρια

 • Σπουδές: Doctorat nouveau régime, DEA, Maîtrise (Paris VIII), Πτυχίο (ΕΚΠΑ)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: αντιπαραβολική μελέτη Γαλλικής-Ελληνικής, υπολογιστική γλωσσολογία, λεξικογραφία, ορολογία

Γραφείο 701, τηλ. 210 727 7852

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mavinap[at]frl.uoa[dot]gr

Τζιάφα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια

 • Σπουδές: Διδακτορικό (ΑΠΘ), ΜΔΕ (ΑΠΘ), European Master in Business Administration (ESCEM, Poitiers), Πτυχίο (ΑΠΘ)
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: μετάφραση, μεταφρασεολογία, μεταφραστική τεχνολογία, γλωσσολογία σωμάτων κειμένων, υπολογιστική γλωσσολογία, ειδικές γλώσσες/ορολογία, κριτική ανάλυση λόγου

Γραφείο 908, τηλ. 210 727 7846

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eltziafa[at]frl.uoa[dot]gr