Ελληνική αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διοικητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Τοποθέτηση

Τηλέφωνο

E-mail

Γραφείο

Πάστρα Άννα

Γραμματέας Τμήματος

Γραμματεία

210-7277474

apastra2[at]frl.uoa[dot]gr

410

Αγγελόπουλος Ηλίας

Διοικ. προσωπικό

Γραμματεία

210-7277891

eaggel[at]frl.uoa[dot]gr

410

Ζήσης Δημήτριος

Διοικ. προσωπικό

Γραμματεία

210-7277451

dzisis[at]frl.uoa[dot]gr

410

Πραγιάννη Χριστίνα

Διοικ. προσωπικό

Γραμματεία

210-7277793  chprag[at]frl.uoa[dot]gr

410

Ρουγγέρης Γεώργιος

Διοικ. προσωπικό

Βιβλιοθήκη

210-7277939

grouggeris[at]frl.uoa[dot]gr