Ελληνική αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

Τρεις κατηγορίες προσωπικού απαρτίζουν το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:

α) το Διδακτικό Προσωπικό,

β) το Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό, και

γ) το Διοικητικό Προσωπικό.